| Overzichtsbeeld van de Moeras Wiels-site.

Gewest maakt Moeras Wiels deels beschermd gebied: ‘Site is nog niet gered'

© BRUZZ
21/11/2023

Het Moeras Wiels in Vorst is voor het eerst opgenomen in een ontwerp van de nieuwe gewestelijke "Atlas van het hydrografische netwerk", waarmee het een beschermd gebied wordt. Burgerplatform Marais Wiels waarschuwt dat het noordelijke deel van het moeras alsnog uit de classificatie valt en dus nog steeds openligt voor bouwprojecten.

In de atlas brengt Leefmilieu Brussel onbevaarbare waterlopen en regionale vijvers in kaart om die gebieden te beschermen. Vorige week stelde de overheidsdienst een ontwerp van een nieuwe atlas voor. Opvallend: voor het eerst is een stuk van het Moeras Wiels ook opgenomen. Het gaat om zo’n 6.460 vierkante meter van het zuidelijke moeras - de overige 2.540 vierkante meter in het noorden is niet opgenomen.

Meer dan tien jaar geleden ontstond het Moeras Wiels op de site van de voormalige brouwerij Wielemans-Ceuppens in Vorst. Bedoeling was om er een privé-eigendom te bouwen, maar het bouwbedrijf CIT Blaton doorboorde de grondwaterspiegel bij de start van de werkzaamheden. Het bouwterrein bleef braakliggend, waardoor er zich een vijver met een eigen fauna en ecosysteem ontwikkelde. Het terrein zou later Moeras Wiels gaan heten. Uiteindelijk kocht het Gewest het stuk grond aan om er woningen en een park op te bouwen.

Daar verzet het burgerplatform Marais Wiels zich tegen. “De zone is rijk aan biodiversiteit en geldt als belangrijke afkoeling van de stad. Bovendien is het waterlichaam volledig in balans. Als er gebouwd wordt, zou dat het ecosysteem verstoren”, zegt woordvoerster Geneviève Kinet.

‘Onbegrijpelijke criteria’

Dat het zuidelijke deel van het moeras is opgenomen in de atlas van Leefmilieu Brussel, vindt Kinet een stap vooruit, “maar het is nog niet voldoende”. “Het liefst willen we dat het moeras als groene zone erkend wordt, wat het ook is.”

Daarnaast begrijpt Kinet niet waarom enkel het zuidelijke deel van het moeras is opgenomen in de atlas. “De criteria om de oppervlakte te bepalen zijn onduidelijk”, zegt ze. “Bovendien had de gemeente Vorst ook het advies gegeven om de volledige oppervlakte van 9.000 vierkante meter op te nemen. Dat is niet gebeurd.”

Volgens Judith Verbist, woordvoerder bij Leefmilieu Brussel, ligt de verklaring daarvoor bij de objectieve criteria om een waterloop te classificeren. “Waar het rietveld in het zuiden permanent onder water staat, is het wilgenbosje in het noorden daarentegen een moerassig gebied dat soms onder en soms boven water ligt. Het doel van de hydrografische atlas is niet om moerassige gebieden op te nemen, zo is bijvoorbeeld ook het moeras van Ganshoren niet in de atlas te vinden.”

Tussen 24 november en 24 december loopt nog een openbaar onderzoek voor de nieuwe atlas. De strijd voor Marais Wiels is dus nog niet verloren. “We starten zeker een petitie", aldus nog Kinet.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni