regeerakkoord

Het Brusselse regeerakkoord volgens het middenveld: 'Invoering statiegeld is mijlpaal'

© Saskia Vanderstichele
| Greenpeace uit zich overwegend positief over het Brussels regeerakkoord. 'De dieselban komt te laat'
Updated: 18-07-2019 - 17:32

De reacties op het Brusselse regeerakkoord stromen binnen. Het middenveld en enkele ngo's reageren alvast positief, maar iedereen mist concrete actiepunten. 'Alles staat of valt met de opvolging hiervan.'

Gaia: 'Wij hebben gemengde gevoelens'

Sinds 2014 is Dierenwelzijn een regionale bevoegdheid geworden, maar toen moest Brussel vrede nemen met een staatssecretaris. Nu gaat een minister zich over dierenrechten ontfermen. “Een upgrade", constateert dierenrechtenorganisatie Gaia. "Wij kijken uit naar een constructieve samenwerking met de nieuwe minister, Bernard Clerfayt, en wensen hem veel succes."

De Brusselse regering zegt haar best te zullen om het aantal dierenproeven terug te schroeven, maar de maatregelen moeten nog verder geconcretiseerd om tot echte resultaten te komen, vinden dierenrechtenactivisten. Daarnaast zal broodfok strenger worden aangepakt, wordt dierenwelzijn opgenomen in de opleiding van politieagenten en onderzoekt de Brusselse regering de piste om een vergunning in te voeren voor het houden van huisdieren.

Voor Gaia blijft er wel een enorme tekortkoming: in het regeerakkoord staat geen verbod op onverdoofd slachten. “Gaia zal erop blijven aandringen dat de regering er in deze legislatuur werk van maakt. Wij zetten onze acties en campagnes voor een verbod op onverdoofd slachten verder.”

NSZ: 'Afwachten welke steun er komt voor kleine bedrijven'

“Brussel kiest duidelijk voor een koolstofarme en circulaire economie”, zegt Christine Mattheeuws, voorzitter van het Nationaal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ). “Dan moet de overheid er wel voor zorgen dat ondernemers goede incentives krijgen om deze weg te kunnen en willen inslaan. Goede knowhow is essentieel in dit verhaal.”

Blijft wel nog een vraagteken voor het NSZ: de digitale strategie. “Onze economie zal blijven digitaliseren, dus moet Brussel ook genoeg mogelijkheden aanbieden aan onze ondernemers om zich bij te scholen. Anders missen ze de innovatieve boot”, zegt Mattheeuws.

Het NSZ wil verder “afwachten” hoe de regering de kleinere, lokale bedrijven wil ondersteunen. Ook over het vlot inschakelen van werkzoekenden in de ondernemerswereld wachten ze nog op concrete voorstellen.

Agoria: 'Goede intenties'

De federatie van technologiebedrijven is dan weer wel tevreden met de digitale agenda. “De Brusselse regering herbevestigt te willen meewerken aan de ontplooiing van 5G”, zegt René Konings, hoofd van de Brusselse afdeling van Agoria. “Een positieve eerste stap om die digitale toekomst met succes aan te vatten.”

Agoria vindt het positief dat er voldoende aandacht is voor tewerkstelling. “Het regeerakkoord bevat goede intenties om iedereen aan de slag te krijgen, maar alles staat of valt met de opvolging hiervan. Brussel biedt kansen op een job, maar we verwachten ook dat iedereen deze kansen grijpt,” zegt Konings.

Op vlak van energiebesparing vraagt Agoria wel om gepaste steun aan bedrijven. “Het regeerakkoord wil inzetten op energiezuinige woningen, wat een juiste doelstelling is", zegt Konings, "maar dan moet er ook investeringssteun komen om de gebouwen van bedrijven energiezuinig te maken."

Greenpeace: 'Het mag sneller gaan'

“Brussel streeft als eerste regering in ons land naar een klimaatneutrale samenleving tegen 2050. Dat is een belangrijke eerste stap”, zegt Joeri Thijs, woordvoerder van Greenpeace. De milieuorganisatie hoopt dat het Brusselse regeerakkoord daarmee een voorbeeld kan zijn voor de andere overheden in België.

Al vindt Greenpeace heel wat voorstellen momenteel wel nog te vaag. De dieselban komt volgens hen te laat, net als de uitfasering van benzinewagens tegen 2035.

“Er is nog werk aan de winkel om alle ambities waar te maken, en vooral ook de autodruk te doen afnemen. Waarom niet de vlucht vooruit met een stadstol, in afwachting van gesprekken met de andere gewesten over een kilometerheffing? Het één sluit het ander niet uit", zegt Thijs. Greenpeace vraagt ook duidelijke maatregelen om de algemene zone 30 te handhaven en gegarandeerde investeringen in fietsinfrastructuur.

Fietsersbond: 'Verkeersveiligheid voorop'

Veilig fietsen binnen een algemene zone 30, daar kan de Fietsersbond zich helemaal in vinden. “Maar het is afwachten hoe de details ingevuld", zegt Wies Callens, woordvoerder van de Fietsersbond. “Betere fietsinfrastructuur en acties voor verkeersveiligheid voeren, dat zijn zaken waar we op voorhand ook expliciet om gevraagd hebben bij de onderhandelaars. Dat is positief", vindt Callens.

Dat de bevoegdheden Openbare Werken, Mobiliteit en Verkeersveiligheid aan eenzelfde minister worden gegeven vindt de fietsersbond alvast een positief signaal. Er staan ook duidelijke afspraken in het regeerakkoord om met de gemeenten samen te werken. "Dat is in Brussel, meer dan in de andere Gewesten, een randvoorwaarde om projecten te realiseren."

De grote vraag blijft wel hoe omvangrijk de budgetten zullen zijn. "Voldoende middelen om alles op het terrein uit te rollen zijn natuurlijk ook nodig".

Bral: ‘Wachten op details’

De Brusselse stadsbeweging Bral is optimistisch over de grote lijnen van het Brusselse regeerakkoord dat woensdag werd voorgesteld, maar wacht wel nog de details af.

"We zijn optimistisch en zien zaken terug die gevraagd werden door de collectieven rond verkeersveiligheid en luchtkwaliteit", zegt Tim Cassiers van Bral, die de komende dagen vooral het regeerakkoord in detail wil bestuderen. "De zone 30 stemt ons optimistisch, maar we willen zien hoe dat geformuleerd is."

Bond voor Recht op Wonen: '15.000 woningen is heel ambitieus'

"In de volgende legislatuur 15.000 woningen voorzien, dat is een serieuze ambitie. Maar des te beter. Ik denk wel dat het hier niet enkel over sociale woningen gaat, maar ook over woningen van het woonfonds of van Citydev," verduidelijkt Werner Van Mieghem, coördinator van de BBRoW. Vraag is hoe snel de plannen uitgevoerd worden, klinkt het.

Over de maatregelen voor de private huurmarkt blijft de BBRoW op haar honger zitten. "Het rooster van referentiehuurprijzen moet een bindend karakter krijgen en onze vraag was dan ook om een huurcommissie op te richten rond de huurprijzen. Ik vrees dat die er niet komt", zegt Van Mieghem.

Momenteel zijn er voor jonge kopers al mooie voordelen op de registratierechten in Brussel, maar die duwt volgens de BBRoW de prijs soms nog verder omhoog. Er is meer nodig om jonge mensen aan te trekken, klinkt het, en dan vooral op de huurmarkt.

Recycling Netwerk: ' Invoering statiegeld is mijlpaal naar properder Brussel'

De milieuorganisatie is zeer tevreden met de invoering van statiegeld op blikjes en plastic flessen: “De beslissing van de Brusselse regering is heel sterk en belangrijk. Statiegeld maakt een stad meteen veel properder, dit is een mooie doorbraak in de strijd tegen zwerfafval. Nu is het aan de drankenproducenten en supermarkten om de uitgestoken hand aan te nemen."

Plastic flessen en blikjes zijn namelijk verantwoordelijk voor 40 procent van het zwerfafval, laat de organisatie weten. Het invoeren van statiegeld zou dit met 70 tot 90 procent kunnen terugdringen, zo blijkt uit Nederlands onderzoek.

Ook de plannen voor biologisch afval en voor de sensibilisering van producenten om zoveel mogelijk in te zetten op duurzame producten worden positief onthaald. “We nodigen het Belgische bedrijfsleven uit om de plannen van het Brussels Gewest te steunen. Om tot een circulaire economie te komen is het nodig dat de bedrijven meewerken aan de transitie in overleg met de overheid en de milieubeweging."

Voka Metropolitan: 'mager economisch beestje'

De Vlaamse werkgeversorganisatie voor bedrijven in Brussel en de Vlaamse rand vindt het goed dat de regering de jeugdwerkloosheid wil terugdringen, maar vindt dat de verantwoordelijkheid hiervoor te nadrukkelijk bij werkgevers wordt gelegd. Ze missen een stok achter de deur om nalatigheid bij werknemers aan te pakken. Enkel werkgevers kunnen sancties krijgen.

Ook Brussels Airport krijgt als tweede economische motor van België te weinig aandacht. Daar staan nog honderden vacatures open, en dit terwijl Brussel zo'n 90.000 werkzoekenden telt.

Duurzame ontwikkeling waar het Gewest op zal inzetten wordt positief onthaald, “Maar daarvoor is ontwikkeling, en dus economische groei wel noodzakelijk. De Brusselse regering vergeet in dit akkoord jammer genoeg in te zetten op de economische hefbomen die deze groei kunnen realiseren", vertelt Jan Van Doren als woordvoerder.

Over het mobiliteitsplan is de werkgeverskoepel wel overwegend positief, omdat er wordt ingezet op leeftbaarheid en openbaar vervoer. Ze vragen wel snel een oplossing voor de werken aan de Ring: de structurele files vormen een bedreiging om potentiële investeerders aan te trekken, en kosten werkgevers handenvol geld.

GAIA protest onverdoofd slachten
© BRUZZ

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?