Het kanaal, gezien vanaf de brug aan de Vlaamsepoort, met graffiti en perverse muurschilderiing, geïnspireerd door de clair-obscur-schilder Caravaggio uit de Barokperiode

| Het kanaal, gezien vanaf de brug aan de Vlaamsepoort

Milieuorganisaties eisen einde van rioolwaterlozingen in kanaal

HS
© BRUZZ
02/03/2022

In een open brief aan Brussels minister van Leefmilieu Alain Maron (Ecolo) en minister-president Rudi Vervoort (PS) eisen 23 milieuorganisaties concrete acties om het kanaal in Brussels schoon te maken. Essentieel is voor hen ook een update van het huidige rioleringssysteem. Het zijn immers de zogeheten overstorten uit de riolen die voor vervuiling zorgen.

In de brief eist milieuorganisatie Canal It Up een concreet plan voor de huidige staat van het Brussels kanaal. Samen met 22 andere organisaties zoals WWF en Natuurpunt Brussel eist Canal It Up een aanpak van de vele rioolwaterlozingen.

De maatregelen zouden er moeten komen via het waterbeheerplan 2022-2027, dat dit jaar besproken wordt in het Brussels parlement. Brussel heeft tot 2027 om de objectieven van het Europese Kaderrichtlijn Water te bereiken. En de huidige staat van het kanaal is slecht.

Bij overvloedige regen stroom veel regenwater in Brussel recht naar de riolering. Deze zitten al vol met het rioolwater van de stad, waardoor dit zich met elkaar vermengd en de riolen overlopen in waterlopen zoals het kanaal, een zogeheten overstort. Dit gebeurt 8 tot 10 keer per maand, waardoor er jaarlijks miljoenen kubieke meters aan vervuild rioolwater in de waterlopen terecht komt. Dit zorgt niet alleen voor vervuiling, ook het natuurleven in deze wateren krijgt zo geen kans om zich te ontwikkelen.

20210604_Brug Henegouwenkaai_Mima_Kanaal

| Het kanaal aan de Henegouwenkaai.

Een van de belangrijkste milieurichtlijnen is de Europese kaderrichtlijn Water. Deze richtlijn is al van kracht sinds 2000 om de waterkwaliteit veilig te stellen en overstromingen en perioden van droogte in België te voorkomen. De richtlijn legt ook op om elke zes jaar een waterbeheerplan op te stellen. Nu het waterbeheerplan 2022-2027 voor lezing wordt voorgesteld aan het parlement, is dit een geschikt moment om concrete acties vast te stellen.

“Brussel heeft een concreet plan nodig met een concrete doelstelling, tijdslijn en budget om de overstorten te vermijden”

Pieter Elsen, Canal It Up

“De Brusselse waterbeheerplannen zijn reeds waardevol gebleken,” vertelt initiatiefnemer Pieter Elsen van milieuorganisatie Canal It Up. “De huidig geplande interventies zoals het verhogen van de overstortdrempels en het verwijderen van afval uit het kanaal zijn zeer belangrijk, maar verre van voldoende om de objectieven van de Kaderrichtlijn te bereiken. Brussel heeft een concreet plan nodig met een concrete doelstelling, tijdslijn en budget om riooloverstorten en overstromingen te vermijden.”

In de brief verwijzen de organisaties naar andere Europese steden zoals Parijs en Londen. Parijs is bezig met de bouw van een infrastructuur om tegen 2023 naar 0 riooloverstromingen in de Seine te gaan. In Londen wordt gewerkt aan een ‘super-riolering’ onder de stad om de rivier de Theems tegen 2024 volledig op te kuisen. Ondanks kleine stappen in de goede richting, zoals het verhogen van overstortdrempels, heeft Brussel in vergelijking met andere Europese steden een grote achterstand opgelopen. Ook in Brussel moet nul overstorten het doel worden, meent Canal It Up.

Dat kan door straten, pleinen en parken zo aan te leggen dat ze meer water absorberen in de boden. Dat water stroomt dan niet in de riolen. Ook daken zouden vaker afgekoppeld moeten worden van het rioleringssysteem, en er zijn nog extra stormbekkens nodig om overtollig water op te vangen.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel-Stad, Milieu, Kanaal van Brussel, Brusselse riolering, overstromingen, Alain Maron, Rudi Vervoort, overstort, canal it up, rioolwater, riolen

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni