| De website van MyPermit Leefmilieu.

Milieuvergunning aanvragen kan in Brussel nu digitaal

© Belga
18/10/2022

De procedure om een milieuvergunning aan te vragen in Brussel werd vereenvoudigd en gedigitaliseerd. Via het platform MyPermit Leefmilieu kan de aanvraag nu rechtstreeks online ingediend worden.

De tool om een vergunning online aan te vragen werd ontwikkeld door urban.brussels en het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG). Via het bestaande MyPermit-platform kan er nu ook bij Leefmilieu Brussel een milieuvergunning online aangevraagd en opgevolgd worden.

De dynamische formulieren worden aan elk geval aangepast en een interactieve kaart maakt het mogelijk de betrokken percelen te identificeren, om bijvoorbeeld de bodemtoestand of de eventuele bescherming van de site te kennen.

Duizendtal per jaar

In het Brussels gewest zijn er jaarlijks een duizendtal mensen die een milieuvergunning aanvragen voor het gebruik van installaties of de uitbating van een onderneming of handelszaak. Een milieuvergunning is nodig als een activiteit een impact kan hebben op het leefmilieu of de buurt. Slagers, bakkers, garagehouders, droogkuis, projectontwikkelaars of supermarktuitbaters, maar ook andere particulieren hebben deze nodig.

De portaalsite zorgt ervoor dat de aanvragers nu stap voor stap online ondersteund worden en vooral dat ze geen omslachtige brieven of mails meer moeten sturen. Dit moet het indienen van een dossier en de controle ervan versnellen. De experten van Leefmilieu Brussel krijgen zo meer tijd om de betrokken professionelen en burgers te begeleiden.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni