De Mijlemeerssite, centraal op de foto, aan Vogelenzang in Anderlecht

| De Mijlemeerssite, centraal op de foto, aan Vogelenzang in Anderlecht.

Natuurverenigingen willen Gulledellebos en Mijlemeers beschermen

16/05/2023

Het nieuwe Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP) moet meer bescherming bieden aan natuurgebieden, maar is nog niet voor meteen. Natuurverenigingen vrezen dat het plan te lang op zich laat wachten en voor verschillende groene zones te laat zal komen. Voor het Gulledellebos in Sint-Lambrechts-Woluwe en de Mijlemeers in Anderlecht werden daarom beschermingsaanvragen ingediend.

Het Brussels Gewest plant momenteel de herziening van het Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP) waarvan de huidige versie dateert van 2001. In dat plan staan de strijd tegen de klimaatverandering en het behoud van de biodiversiteit hoog op de agenda, maar verschillende natuurverenigingen vrezen dat de herziening pas klaar zal zijn tegen 2025. Te laat voor enkele belangrijke groene zones.

Daarom plannen de bewegingen, verenigd in het collectief TuiniersForum des Jardiniers (TFJ), om intussen de bescherming aan te vragen van enkele belangrijke gebieden in Brussel. “Tegen het huidige ritme van vernieling van open ruimte en natuur zullen vele natuurlijke sites anders al lang onder een laag beton verdwenen zijn of het slachtoffer zijn geworden van een graafmachine”, klinkt het.

De vzw’s VITAL, in samenwerking met Brussel Natuur, en CCN Vogelzang CBN hebben een beschermingsaanvraag ingediend bij Urban Brussels voor het Gulledellebos gelegen in Sint-Lambrechts-Woluwe. “Het ecosysteem in dit stadspark is van groot ecologisch en wetenschappelijk belang in de stedelijke context van Brussel, met name voor de consolidatie van het groene netwerk, de genetische evolutie van boomsoorten en de genetische uitwisselingen met andere ecosystemen”, aldus de natuurverenigingen.

De perimeter van het bos heeft het statuut van groene ruimte (GBP), terwijl het een zone is van "hoge biologische waarde" op de biologische waarderingskaart van Leefmilieu Brussel (BWK). TFJ vreest echter dat het Gulledellebos mettertijd zal worden omgevormd tot een “banaal en kunstmatig openbaar park dat zal lijden onder dezelfde kwalen als de meeste openbare parken in Brussel, namelijk hun afhankelijkheid van kunstmatige beplanting.” Het beschermingsdossier moet dat scenario nu vermijden.

mijlemeers_pascal_brackman.jpeg

| De Mijlemeers in Anderlecht combineert graslanden met beboste stukken en is in totaal zowat 10 à 12 hectare groot.

Mijlemeers

Het Gulledellebos is echter niet de enige plek waar de natuur onder druk staat. Ook voor Mijlemeers in Anderlecht dienden de natuurverenigingen een beschermingsaanvraag in. “Door de grote afwisselingen van verschillende habitats zoals open grasveld, poelen, oude boomgaarden en beboste zones heeft zich hier een rijke biodiversiteit ontwikkeld”, klinkt het. De terreinen van de Mijlemeers zijn echter eigendom van Citydev.brussels, ULB en de Regie der Gebouwen en hun bestemming is volgens het GBP de ontwikkeling van stedelijke industrie.

Einde maart werd door de Raad van Bestuur van Citydev een masterplan goedgekeurd. “De nieuwe plannen voorzien echter in een nieuwbouw voor het nationale gezondheidsinstituut Sciensano, de uitbouw van een KMO park “Good Food” en projecten van stadslandbouw. Voor de wilde soorten die er nu aanwezig zijn is er nog weinig toekomst", zegt TFJ.

De beschermingsaanvragen zullen nu eerst nog een lange procedure moeten doorlopen. De verenigingen en TFJ hopen met hun actie intussen de aandacht te vestigen op de uitzonderlijke waarde van deze gebieden en roepen ook alle Brusselse politici op om de beschermingsaanvragen te steunen.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni