| De dienst Opsporing en Verbalisatie van het Agentschap Net Brussel had dit jaar aan het eind van mei al meer processen-verbaal opgesteld dan in het jaar voordien op dezelfde datum.

Net Brussel stelt stijging van aantal gevallen van sluikstorten vast

© Belga
20/06/2022

De dienst 'Opsporing en Verbalisatie' van het Agentschap Net Brussel had dit jaar aan het eind van mei al meer processen-verbaal opgesteld dan in het jaar voordien op dezelfde datum. Het goede nieuws is wel dat het aantal arbeidsongevallen gedaald is. Dat blijkt uit cijfers die Brussels parlementslid Bianca Debaets (CD&V) verkreeg bij bevoegd Brussels minister Alain Maron (Ecolo).

Op 25 mei 2022 werden er bij Net Brussel al 1.245 pv's opgesteld, terwijl dat het er een jaar eerder op hetzelfde moment 1.118 waren. De overtredingen zijn uiteenlopend. In 363 gevallen werd de sorteerplicht niet nageleefd en in 252 gevallen werd iemand geverbaliseerd voor het weggooien van zwerfvuil. Via camerabewaking werden 133 sluikstorters betrapt en nog eens 93 sluikstorters werden betrapt via andere onderzoeken. Tot slot werden 39 personen vervolgd voor het achterlaten van een afgedankt voertuig.

Het aantal arbeidsongevallen bij de huis-aan-huisophaling en bij de gemechaniseerde ophaling ging wel achteruit in de afgelopen twee jaar. In 2019 vonden er 345 arbeidsongevallen plaats waarbij de arbeiders zich aan scherp of chemisch gevaarlijk afval bezeerden. In 2021 waren dat er nog 280.

Net Brussel hield verschillende campagnes om ervoor te zorgen dat de mensen de regels rond het vuilnisbeheer beter naleven. In enkele probleemstraten in veertien Brusselse gemeenten werd bijvoorbeeld met biologisch afbreekbare verf de juiste plaats om huisvuil te zetten aangeduid.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni