Tropische temperaturen in het Jubelpark

| Tropische temperaturen in het Jubelpark.

De kans bestaat dat de Europese informatiedrempel voor ozon dinsdag lokaal wordt overschreden. Dat laat de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (Ircel), weten.

De informatiedrempel bedraagt 180 microgram per kubieke meter. De kans op overschrijding is het grootst in de late namiddag of vroege avond. "De combinatie van de opstapeling van de luchtvervuiling de voorbije dagen en het warme zonnige weer zal zorgen voor een toename van de ozonconcentraties", luidt het.

De alarmdrempel (240 microgram per kubieke meter) zal hoogstwaarschijnlijk niet bereikt worden. Wanneer de ozonconcentraties hoog zijn, doen mensen die bijzonder gevoelig zijn voor luchtvervuiling (kinderen, ouderen, personen met ademhalingsproblemen ...) best geen ongewone lichamelijke inspanningen in de buitenlucht.

De komende dagen worden voorlopig geen nieuwe overschrijdingen van de informatiedrempel voor ozon verwacht. "De voorbije jaren zie je dat de ozonpieken steeds minder hoog zijn, zelfs bij erg warm weer," legt Frans Fierens van Ircel uit aan BRUZZ. "Wellicht komt dat door het beleid tegen luchtvervuiling. Er worden minder stoffen uitgestoten die ozon kunnen vormen in de lucht, bijvoorbeeld door de industrie."

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel , Milieu , hittegolf , ozon

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni