De nieuwe Brusselse regering

regeerakkoord

Regeerakkoord over netheid: statiegeld voor blikjes en sluiting van de verbrandingsoven

Lilith Geeraerts
© BRUZZ
18/07/2019

Een proper Gewest is een milieubewust gewest, vindt de nieuwe Brusselse regering. Het nieuwe regeringsplan plant de invoering van statiegeld op blik en PET-flessen, de geleidelijke sluiting van de verbrandingsoven draagt een algemene nultolerantie tegenover verspilling hoog in het vaandel.

Allereerst wil de regering bekijken welke oplossingen andere, met Brussel vergelijkbare steden, aan de dag leggen om zo tot een lijst met best practices te komen. Tegen 2023 wil de regering alvast een systeem voor statiegeld op blik en PET-flessen invoeren.

De hoeveelheid selectief opgehaalde PET-flessen moet tegen 2025 77% bedragen, en tegen 2029 maar liefst 90%. Ook huishoudelijke oliën moeten in de toekomst selectief worden opgehaald. Tegen 2023 zou ook biologisch afval apart moeten worden opgehaald, en ook al het voedingsafval zou tegen die datum verplicht gesorteerd moeten worden.

"De regering zal een studie uitvoeren om de verbrandingsoven buiten gebruik te stellen"

Brussels regeerakkoord

Om dat te vergemakkelijken, moet de ondergrondse hoeveelheid glasbollen verhogen, en wordt de ophaling van P+ plastics - denk aan verpakkingen zoals botervlootjes en yoghurtpotjes - bij het reguliere PMD ingevoerd. Bij de ontwikkeling van nieuwe stadswijken moet er bovendien rekening worden gehouden met voorbehouden ruimtes voor gescheiden recuperatie van afval, met in het bijzonder ondergrondse containers.

Het nabijheidsnetwerk van Recyclageparken moet in deze legislatuur worden uitgebouwd tot tien parken voor het hele Gewest - een belofte waarin die de vorige regering schromelijk tekort schoot. Ook zet de regering een investeringsplan op poten om de voertuigen voor vuilnisophaling en stratenreiniging om te vormen in een volledig groen wagenpark.

100322_netbrussel.jpg

Personeel van NET Brussel

Zero waste: tous ensemble

Om de uitstoot van broeikasgassen op Gewestelijk niveau te beperken, zal de regering een studie uitvoeren om de verbrandingsoven geleidelijk aan buiten gebruik te stellen.

De toekenning van groenestroomcertificaten aan de verbrandingsoven zal in ieder geval volledig worden afgeschaft. De mogelijkheid om biologisch- en groenafval plaatselijk te verwerken tot hernieuwbare energie voor het Gewest in een vergistingsinstallatie, wordt opnieuw bestudeerd.

Ook andere actoren kunnen volgens de regering hun steentje bijdragen tot een groener netheidsbeleid. Daarom wil ze bedrijven ondersteunen die innovatief met afvalstoffen omspringen. Initiatieven die reuse by design als kernwaarde hebben, zullen kunnen rekenen op extra overheidssteun, net als de zogenaamde repair cafés en diverse zero-afvalinitiatieven.

Evenementen krijgen alvast een verbod op het eenmalig gebruik van plastic, en de regering zal erop toezien dat er strenger wordt opgetreden bij een overtreding van het verbod op plastic zakken in winkels.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel , Milieu , Politiek , Openbare Netheid , vuilnis , recyclage , ondergrondse vuilniscontainers , brusselse regeringsvorming , Brusselse regering , regeringsplan , regeerakkoord

Lees ook

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni