| Wie isolatiewerken laat uitvoeren, kan beroep doen op de Renolution-premies van de overheid.

Stormloop op renovatiepremies: ‘Deel van budget 2023 is al uitgeput’

Nena Langloh
© BRUZZ
10/05/2023

Wie een aanvraag heeft ingediend voor bepaalde gewestelijke Renolution-premies voor renovatiewerken, loopt het risico om langer te moeten wachten op de uitbetaling ervan. Volgens een ambtenaar van Leefmilieu Brussel komt dat omdat een "deel van het budget van 2023 al uitgeput is".

In La Capitale getuigt een Oudergemenaar hoe hij renovatiewerken aan zijn woning liet uitvoeren om aanspraak te kunnen maken op een gewestelijke Renolution-premie, maar die liet lang op zich wachten. Nu blijkt dat de uitbetaling vertraging loopt omdat een deel van het budget al op is.

Via het Renolution-platform zijn 41 verschillende premies gebundeld waar Brusselaars aanspraak op kunnen maken wanneer zij renovatie- of energiebesparingswerkzaamheden in hun woning laten uitvoeren. Eind vorig jaar maakte de Brusselse regering het totaalbudget voor 2023 bekend: 53 miljoen euro. Daarvan beheert Leefmilieu Brussel 42 miljoen euro en Urban Brussels de overige 11 miljoen.

Dat laatste budget is begin mei al uitgeput, bevestigt het kabinet van minister-president Rudi Vervoort (PS), die belast is met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing. “Er is een enorme stormloop op de premies. Dat is goed nieuws, want Brusselse gebouwen moeten gerenoveerd worden, maar daardoor zitten we nu al op het einde van ons budget”, zegt woordvoerder Selin Salün. Ter vergelijking: in 2022 betaalde Urban Brussels 3.892 premies uit, in 2023 zijn dat er nu al 3.491.

Langer wachten op premie

Afhankelijk van het soort werkzaamheden dat een Brusselaar uitvoert, beheert ofwel Leefmilieu Brussel ofwel Urban Brussels de premies. Leefmilieu Brussel is verantwoordelijk voor de premies die betrekking hebben op energierenovaties, terwijl Urban Brussels de premies beheert die te maken hebben met onder andere vochtproblemen, akoestiek en riolering. Alle aanvragen gebeuren via het gecentraliseerde Renolution-platform.

Wie dus een aanvraag heeft ingediend voor een Renolution-premie, loopt het risico om langer te moeten wachten op de uitbetaling ervan. “Maar ze zullen uitbetaald worden”, benadrukt het kabinet-Vervoort. “Wij gaan samen met minister Maron (Ecolo, minister voor Leefmilieu en Energie, red.) op zoek naar een oplossing.” Meer kon het kabinet daarover op woensdag nog niet kwijt.

Bij Leefmilieu Brussel zijn er geen problemen: volgens hen zou er nog voldoende budget over zijn. Volgens het kabinet-Maron heeft het Gewest het budget sinds 2019 al verdubbeld. In vergelijking met 2022 is er voor dit jaar 10 miljoen euro extra budget vrijgemaakt voor de premies.

“Het totale budget is dus nog niet uitgeput”, besluit Salün. “Het doel van de hervorming van de Renolution-premie is om het premiestelsel te harmoniseren. Het budget voor de verbetering van de gezondheid moet aangepast worden aan het budget voor de energiepremies, want het ene kan niet zonder het andere.”

Een informatiestand in de Nieuwstraat in  februari 2022, als promotie van het programma Renolution, waarbij het Brussels Gewest premies geeft voor zoawel renovatie- als energiebesparingswerkzaamheden

| Een informatiestand in de Nieuwstraat in februari 20 over het Renolution-programma, waarbij het Brussels Gewest premies geeft voor zowel renovatie- als energiebesparingswerkzaamheden.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni