Werken aan werf voor nieuw VRT-gebouw zijn hervat

SVG
© BRUZZ
27/10/2022

Die waren stilgelegd omdat niet aan de voorwaarden van de vergunning was voldaan, onder meer wat betreft de bescherming van de zeldzame eikelmuis.

Het Georginbos huisvest een belangrijk deel van de Brusselse populatie van de zeldzame eikelmuis, maar de toekomstige ontwikkeling van de site bedreigt de habitat. De ontwikkeling van de site wordt vormgegeven in het richtplan van aanpak (RPA) Mediapark dat binnenkort in openbaar onderzoek zal gaan.

De VRT wacht niet op dat RPA en is vorige week begonnen met de voorbereidende werken voor de bouw van het nieuwe hoofdkwartier, dat grenst aan het Georginbos. De gemeente Schaarbeek heeft de VRT verplicht om de werfingang via het Georginbos te laten verlopen.

Daarvoor moesten tal van bomen worden omgehakt. De vergunning legde ook een aantal voorwaarden op. Zo moest er een ‘brug’ worden gebouwd zodat de eikelmuizen zich makkelijk van het ene stuk bos naar het andere konden verplaatsen. De werf moest ook in september van start gaan, om de eikelmuizen niet te verstoren in hun latere winterslaap.

Inspectie van de Leefmilieu Brussel was vorige week op de werf aanwezig. Volgens het buurtcomité had die vastgesteld dat niet aan de voorwaarden was voldaan. Intussen lijkt dat geregeld, want de werf is verder gezet. Er is een toegang vanuit de Georginlaan naar de toekomstige werf gemaakt, met elektriciteitskast en sleuf. Op de foto is ook de eikelmuisbrug te zien, met klimop. De nestkasten van de eikelmuizen zijn verwijderd en dieper in het Georginbos geplaatst.

Werfingang naar het toekomstige VRT-gebouw

| Werfingang naar het toekomstige VRT-gebouw

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni