De werken aan het toekomstige metrostation Toots Thielemans in de Stalingradlaan

| De werken aan het toekomstige metrostation Toots Thielemans in de Stalingradlaan.

Aannemers metrotunnel in het verweer: 'Ander ontwerp is verantwoordelijkheid MIVB'

Bram Van Renterghem
© BRUZZ
11/02/2023

De aannemers die de metrotunnel onder het Zuidpaleis moeten graven, verweren zich tegen de kritiek van de MIVB. "Door onvoorziene omstandigheden is de opdracht veranderd en dat is de verantwoordelijkheid van de MIVB", zegt Florence Bribiosia, woordvoerder van het consortium. Ze wil geen polemiek.

De drassige grond onder het Zuidpaleis - vroeger een Zennebedding - stelt het consortium van aannemers - bestaande uit Besix, Jan De Nul en Franki Construct - voor problemen. Een tunnel graven volgens dezelfde technische principes zou dubbel zoveel kosten en 8 jaar langer duren. Dat vindt de MIVB onaanvaardbaar. De vervoersmaatschappij verwijt het consortium haar opdracht niet uit te voeren en heeft de aannemers in gebreke gesteld.

Maar dat ziet het consortium anders. "Door onvoorziene omstandigheden in de ondergrond zijn technische problemen opgedoken, waardoor wij de werken niet verder kunnen zetten", zegt Bribosia aan BRUZZ. "Onder meer omdat we de veiligheid niet kunnen garanderen."

Volgens Bribosia moet de opdracht herzien worden. "Het ontwerp (van de tunnel, red.) is de verantwoordelijkheid van onze klant, de MIVB, en haar studiebureaus. Zij hebben dat ontwerp in een lastenboek gegoten en wij voeren die opdracht uit. Als de opdracht nu verandert door onvoorziene omstandigheden, moet daar in open dialoog over gepraat worden."

De MIVB werpt tegen dat de aannemers wisten dat de bodem daar drassig is, en dat de voorgestelde technieken, in de offerte, daaraan aangepast moesten zijn. Maar volgens het consortium gaat het wel degelijk om onvoorziene omstandigheden die de opdracht veranderen.

"De situatie is complex en belangrijk", besluit Bribosia. "Een open dialoog is daarom essentieel. Wij willen zeker geen polemiek creëren."

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni