20190402 003 Meiser fietser verkeer file auto autos

| Verkeerssituatie aan het Meiserplein.

Brusselaars voelen zich onveilig in verkeer door gebrek aan respect

Kris Hendrickx
© BRUZZ
13/11/2019

Brusselaars voelen zich vooral onveilig in het verkeer omdat er te weinig respect is tussen de verschillende weggebruikers. Amper de helft van de Brusselaars voelt zich veilig in het verkeer.

Gewestadministratie Brussel Mobiliteit lanceerde vorig jaar de enquête ‘Goed op Weg’ om te polsen hoe veilig Brusselaars zich voelen in het verkeer. 1.562 mensen antwoordden, vooral online.

Uit de resultaten, die onze redactie opvroeg, blijkt dat amper 14 procent zich echt veilig voelt in het Brussels verkeer. 40 procent zegt dat ze een redelijk veiligheidsgevoel hebben. Een kleine helft (45 procent) zegt dat ze ‘geen goed’ of ‘helemaal geen goed’ gevoel hebben inzake verkeersveiligheid.

De eerste factor voor dat onveiligheidsgevoel is het gebrek aan respect tussen de verschillende verkeersdeelnemers, goed voor 53 procent van de deelnemers. Maar ook de onoplettendheid in het verkeer, de gebrekkig onderhouden weginfrastructuur en het niet respecteren van de signalisatie worden vaak opgegeven als een reden.

De enquête polste ook naar de houding van Brusselaars tegenover een matiging van de snelheid op de meeste verkeersassen, een maatregel die de huidige regering wil omzetten met een veralgemening van de zone 30. Iets meer dan de helft van de bevraagden is volmondig of gewoon akkoord dat de maatregel voor meer verkeersveiligheid zou zorgen, terwijl de tegenstanders goed zijn voor 25 procent. Nog eens 20 procent is min of meer akkoord.

Minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen) wees er dinsdag in het Brussels parlement op dat het gewest regelmatig campagnes organiseert om de verschillende weggebruikers tot meer respect aan te zetten. Ze antwoordde op een vraag van Hilde Sabbe (One.brussels) over verkeersagressie.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel, Mobiliteit, verkeersveiligheid , verkeersagressie, Elke Van den Brandt

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni