Brusselaar fietst meer en rijdt minder met de auto

23/05/2023
Updated: 23/05/2023 14.50u

In tien jaar tijd gingen de Brusselaars zich anders verplaatsen: minder met de auto en meer met de fiets en te voet. Dat blijkt uit een nieuwe studie over de verplaatsingsgewoonten van de Brusselaars die werd uitgevoerd door Brussel Mobiliteit tussen het najaar van 2021 en het najaar van 2022.

Dagelijks maken de inwoners van Brussel 3,3 miljoen verplaatsingen, goed voor 25 miljoen afgelegde kilometers. Hoe Brusselaars die verplaatsingen doen is de voorbije jaren echter stevig veranderd.

In iets meer dan tien jaar tijd, sinds de vorige grootschalige enquête over verplaatsingen, heeft Brussel Mobiliteit vastgesteld dat stappen intussen de meest gebruikte vervoerswijze van de Brusselaars is geworden, met een aandeel van 36 procent tegenover 32 procent in 2010. Tegelijkertijd is het aandeel van de auto gedaald van 38 tot 27 procent. Uit het onderzoek blijkt dat nog slechts 46 procent van de Brusselse huishoudens een auto bezit, wat weinig is in vergelijking met de rest van het land.

Good Move

Het gebruik van de fiets is dan weer fors gestegen van 3 naar 9 procent. 47 procent van de Brusselse huishoudens bezit ten minste één fiets en 11 procent ten minste één elektrische fiets.

Brussels minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen) ziet in die cijfers het bewijs dat mobiliteitsplan Good Move zijn vruchten afwerpt. “Brussel organiseert de modal shift en herwint de openbare ruimte om geleidelijk aan een aangenamere en aantrekkelijkere stad te bouwen met meer ruimte voor ontmoetingen en groen, een betere verkeersveiligheid en schonere lucht”, klinkt het.

De minister ziet bovendien nog ruimte voor verdere verbetering. De gemiddelde verplaatsing binnen het Brussels Gewest is slechts 3,3 kilometer tegenover gemiddeld 7,7 voor het totale onderzoek waarin ook Vlaamse resultaten zitten. “Aangezien veel verplaatsingen binnen Brussel korte afstanden zijn, is er nog een groot potentieel voor stappen, fietsen en openbaar vervoer”, aldus Van den Brandt. "Dit onderzoek toont ook aan dat files niet onontkoombaar zijn en dat verandering mogelijk is."

MIVB

Opvallend is echter dat het gebruik van het openbaar vervoer tussen nu en 2010 licht daalde. Minister Van den Brandt wijst er in het rapport op dat “Brusselaars de MIVB blijven gebruiken ondanks de daling tijdens de pandemie, dankzij de enorme investeringen van de regering in het netwerk.” Toch daalde het gebruik van de bus, tram en metro tussen 2010 en vorig jaar van 24 naar 22 procent.

Een mogelijke verklaring daarvoor is de opkomst van de deelsteps die populair zijn voor relatieve korte afstanden. 1 procent van de verplaatsingen werd vorig jaar gemaakt met een elektrische step. Tegelijk geeft bijna 5 procent van de Brusselse huishoudens aan een elektrische step te bezitten en is 8 procent ingeschreven op een deelstepsysteem.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni