Eigen fietsplan Touring koeltjes ontvangen

© PhotoNews
| (archiefbeeld)
Updated: 04-09-2020 - 15:56

Mobiliteitsorganisatie Touring presenteert vrijdag een alternatief fiets- en voetgangersplan waarbij geen rijstroken voor auto's geschrapt moeten worden in het Brussels gewest. Op die manier vraagt Touring dat verschillende nieuwe fietspaden op drukke invalswegen in het Brussels gewest opnieuw verdwijnen. De aanleg van die fietspaden was een beslissing van de Brusselse regering in het kader van de exitstrategie uit de coronacrisis.

Om het openbaar vervoer in de hoofdstad te ontlasten, en de fietser meer ruimte te geven in de stad, pakte Brussels Mobiliteitsminister Elke Van den Brandt (Groen) eind april uit met een fietsplan. Op de grote invalswegen van het gewest verdwenen rij- en parkeerstroken om zo 40 kilometer aan extra brede fietspaden te voorzien.

Touring stelt dat het voorstander is van meer en veilige ruimte voor de actieve verplaatsingsvormen "maar niet om het even op welke manier." Rijstroken schrappen op hoofdwegen is geen optie en daarom liet de mobiliteitsorganisatie twintig belangrijke verkeersassen onderzoeken door expertisebureau Stratec. Daaruit werden vijf belangrijke verkeersassen opgelicht met een voorstel voor een alternatieve fietsroute op parallelle wegen waar het verkeer minder druk is én die als fietsstraat en/of als straat met uitgezonderd plaatselijk verkeer kunnen worden ingericht.

"Het uiteindelijke doel moet een vlotte doorstroming voor alle weggebruikers zijn. Het bannen van autoverkeer op bepaalde assen is een inefficiënte en gevaarlijke ontmoedigingspolitiek. In het post-Covid tijdperk is het nodig om de economie maximaal te ondersteunen en bereikbaarheid te verzekeren. Daarin spelen alle verplaatsingsvormen samen een belangrijke rol", aldus Touring.

"En nochtans vermindert de Brusselse overheid de capaciteit op de grote invalswegen stelselmatig, waardoor er op die locaties files ontstaan die er voordien niet waren. Opstoppingen zijn een bron van agressie en conflictsituaties tussen de verschillende verplaatsingsvormen."

Alternatieven

In het alternatieve fietsplan werden nieuwe routes opgesteld voor de assen Wetstraat en Kortenberglaan, Sylvain Dupuislaan en de Maria Groeninckx-De Meylaan, Louis Schmidtlaan, Keizer Karellaan en de Lambermontlaan. De routes zijn minder rechttoe rechtaan voor de fietsers, maar volgens Touring daarom niet altijd veel langer in lengte. Volgens de mobiliteitsorganisatie zijn ze soms veiliger doordat er op de nieuwe route geen geparkeerde auto's staan, het wegdek er beter is of er minder kruispunten moeten overgestoken worden.

Volgens het voorstel kunnen de Wetstraat en de Kortenberglaan vervangen worden door de Renaissancelaan, Kortenberglaan, Stevinstraat, Filips de Goedestraat en de Jozef II-straat. Voor de Sylvain Dupuislaan en de Maria Groeninckx-De Meylaan worden de Jozef Bracopslaan en het voetgangers-fietspad op de Shakespearlaan als alternatief voorgesteld. Een alternatief voor de Louis Schmidtlaan vindt Touring in de Vrijwilligerslaan, de Baron Castrolaan, de Eskaderstraat en de Dekenstraat. In ruil voor de Keizer Karellaan stelt Touring de Van Overbekelaan, de Oude Pastoriestraat, de Maria van Hongarijelaan, de Nestor Martinstraat en een deel van het fietsGEN L50 voor. Tot slot zou voor de Lambermontlaan een alternatief gevonden kunnen worden in de Gen. Eisenhowerlaan, de Azalealaan, de Van Vollenhovenlaan, de Bertrandlaan, de Voltairelaan, de Metsystraat, het E. Verboeckhovenplein en de Portaalsstraat. (lees verder onder de foto)

touring alternatieve fietspaden
© Touring
| De vijf bestudeerde assen (in het rood), en hun alternatieven volgens Touring

Een gedateerde visie op mobiliteit

Touring beoogt vooral om aan te tonen dat fietsers alternatieven hebben zonder dat er rijstroken hoefden te verdwijnen op de grote verbindingswegen. "Door daaraan vast te houden geeft de Brusselse overheid de indruk dat het hen meer te doen is om automobilisten voor voldongen feiten te plaatsen door een zogenaamde mes op de keel-politiek dan wel om het voeren van een verantwoord mobiliteitsbeleid", aldus Touring. Ze zullen de studie overmaken aan de Brusselse regering en hoopt zo op een constructieve manier bij het debat betrokken te worden.

Pieter Fannes van Heroes for Zero, een organisatie die ijvert voor een vermindering van het aantal verkeersdoden in Brussel naar nul, ziet in het voorstel van Touring een duidelijke voorkeur voor automobilisten en weinig consideratie voor fietsers en voetgangers: "Ze gaan ervan uit de fietsers te kunnen lokken naar de kleine straatjes en laten ze dan aan hun lot over op de grote assen. Het is geen geheim dat fietsers de makkelijkste weg zoeken, de kortste, de meest platte. Het is dus een illusie om te denken dat zij fietsers kunnen opleggen waar te rijden. Als er dan op de grote assen 50 kilometer per uur wordt gereden kan dat enkel veilig gebeuren met een fietspad".

"Er wordt ook geen rekening gehouden met voetgangers, voor wie het schrappen van een rijbaan een grote impact kan hebben op hun veiligheid. Je kan niet uitgaan van één verkeersmiddel zoals Touring doet, maar je moet de veiligheid van zowel fietsers als voetgangers ook meenemen in jouw plannen. Dit plan hoort meer thuis in de jaren 80, waar auto's altijd rechtdoor moest kunnen rijden, dan in het hedendaagse mobiliteitslandschap."

Fannes is ook zeer kritisch over specifieke voorstellen van Touring."Het alternatieve traject voor een fietspad aan de Lambermontlaan is niet alleen langer, maar gaat ook veel meer ingewikkeld, hetzelfde bij de Wetstraat. Natuurlijk willen we bij Heroes for Zero dat ook de kleinere verkeersassen veilig zijn, maar dat kan geen alternatief zijn voor de veiligheid op de grote assen".

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?