| De Vlaamse regering hoopt de files op de ring rond Brussel aan te pakken met de werkzaamheden (archiefbeeld)

Extra rijstrook in Wemmel, parallelweg in Zaventem: zo zal de Ring er uitzien

Sara De Sloover
© BRUZZ
29/07/2022

De Vlaamse regering heeft voor het zogenoemde ‘derde scenario’ bij de herinrichting van het noordelijke deel van de Ring gekozen. In de zone Wemmel komt er een optimalisatie van de bestaande toestand met één extra rijstrook erbij. In de zone Zaventem komt er een parallelweg voor plaatselijk verkeer. Na een openbaar onderzoek dit najaar worden de plannen definitief vastgelegd. De werken zouden begin 2025 moeten beginnen.

De beslissing dateert van de laatste ministerraad twee weken geleden, maar het kabinet van bevoegd Vlaams minister Lydia Peeters (Open VLD) kwam pas deze vrijdag met het nieuws naar buiten.

Concreet wil de Vlaamse regering op de Ring rond Brussel in de zone Zaventem een parallelstructuur creëren, die er al min of meer ligt in de vorm van de R22, waarmee doorgaand verkeer gescheiden wordt van lokaal verkeer.

“Er is daar meer ruimte, en door de bedrijvenzones en de luchthaven is er daar veel lokaal verkeer. Dus is het logisch daar een parallelweg aan te leggen”, zegt Marijn Struyf, woordvoerder van De Werkvennootschap, die de werkzaamheden voor de Vlaamse regering gaat coördineren (Lees verder onder de infografiek)

Ring rond Brussel alternatief 3

| Het gekozen scenario is een mengvorm van twee opties: in het westen worden de op- en afritten geoptimaliseerd, in het oosten wordt een parallelweg voor plaatselijk verkeer ontwikkeld

In de zone Wemmel, waar de Ring minder ruimte inneemt en een aantal groenpolen liggen, “wordt de doorstroming geoptimaliseerd”, meldt het persbericht van het kabinet-Peeters. Struyf verduidelijkt: “Vanop de Limburg Stirumlaan zal je de Ring niet meer op- of af kunnen rijden. De Steenweg op Brussel (afrit 9 - Jette), waar je nu maar van één kant de Ring op kan, wordt dan weer een volledig aansluitingscomplex.”

"Ook op het westelijke deel van de Ring is een extra rijstrook voorzien. Daardoor wordt het sluipverkeer uit de woonkernen gehaald"

Marijn Struyf, woordvoerder De Werkvennootschap

1772 Neo Marijn Struyf 1

Maar ook die 'optimalisatie' in de zone Wemmel gaat in de plannen gepaard met een extra, vierde rijstrook. “Er is veel sluipverkeer in Brussel, en in de woonkernen. Door de vierde rijstrook wordt het sluipverkeer uit de woonkernen gehaald en terug op de Ring gebracht”, aldus Struyf.

“Studies tonen aan dat vrachtwagens zo tot 15 procent minder kilometers in woonkernen zullen rijden. Het gaat niet om blind capaciteit bijcreëren, maar om gemotoriseerd verkeer uit de woonwijken te halen. Daarnaast voorziet het programma 'Werken aan de Ring' ook voor een miljard euro aan investeringen in het openbaar vervoer en 115 kilometer aan fietspaden, zoals een Ring-fietspad.

'Ruimtewinst'

“We steken niet onder stoelen of banken dat de Ring op sommige plaatsen een klein beetje breder zal worden, maar tegelijk gaat de herinrichting ook heel veel ruimtewinst creëren”, voegt Struyf nog toe.

“We winnen 170 voetbalvelden of 88 hectare aan ruimte door een compactere herinrichting van de verkeersknooppunten, en en zo komt er meer ruimte voor ecologie en waterbuffering bij hevige regenval. Er zullen meer dan 60 ecologische verbindingen langs, over en onder de R0 gerealiseerd worden. Acht ingekokerde waterlopen worden opnieuw opengelegd.”

De langgerekte verkeerswisselaar van de A12, met zijn planten- en orchideeënweelde, gaat in de plannen ook op de schop om plaats te maken voor een compactere versie. Volgens Struyf wordt met biologen bekeken hoe de natuur er behouden kan blijven.

Aan de keuze voor dit scenario ging een intensief participatietraject met belanghebbenden en omwonenden vooraf, meldt de Vlaamse regering. Op basis van het ontwerp wordt een kladversie van een Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) uitgewerkt door De Werkvennootschap, waarin de nodige bestemmingswijzigingen worden opgenomen voor de herinrichting van het noordelijke deel van de Ring.

"Met onze eerdere investeringen hebben we de hand gereikt aan het Brussels Gewest. We nodigen hen dan ook uit om nu constructief samen te werken aan deze mobiliteit van de toekomst”

Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken (Open VLD)

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) in het Vlaams Parlement

Aan het ontwerp van het GRUP is een openbaar onderzoek gekoppeld, waaraan ook het Brussels gewest mag en wellicht zal deelnemen, aldus Struyf. “Er is geen getekend politiek akkoord, maar er is voorafgaand zeker ook overleg geweest.” Dat is relevant omdat een deeltje van de ring rond Brussel op Jets grondgebied ligt, en Brussel zo de plannen kan dwarsbomen of net verder helpen.

2025

Na verwerking van de opmerkingen bij het openbaar onderzoek wordt het ruimtelijk uitvoeringsplan definitief door de Vlaamse Regering vastgesteld. “Met onze eerdere investeringen hebben we de hand gereikt aan het Brussels Gewest. We nodigen hen dan ook uit om nu constructief samen te werken aan deze mobiliteit van de toekomst”, stelt Peeters.

De Werkvennootschap moet daarna de nodige vergunningen aanvragen en een de zoektocht naar een privaat-publieke samenwerking opstarten, waarbij een aannemersconsortium de investeringen in het project moet prefinancieren.

Struyf hoop dat die administratieve kant in 2024 kan afgerond zijn, waarna de werkzaamheden begin 2025 zouden moeten aanvangen.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni