| Overwegend (vracht)wagens in de nieuwe fietsstraat langs de Louizalaan

Fietsstraat Louiza vol auto's: 'Transitverkeer aanpakken'

MW
© BRUZZ
22/09/2021

De nieuwe fietsstraat aan de Louizalaan ligt er nu een maand, maar signalisatie en paaltjes ontbreken en koning auto blijft baas. “Vooral het transitverkeer is problematisch. De hoeveelheid verkeer moet drastisch omlaag om een succes te maken van de fietsstraat,” zegt Florine Cuignet van fietsersbond GRACQ. BRUZZ fietst je door de verkeerssituatie.

We verlaten de rotonde aan het Stefaniaplein en fietsen staduitwaarts. Ter hoogte van de Goedheidsstraat gaat het grijze wegdek over in de herkenbare okergele asfaltlaag die duidt op fietsinfrastructuur, maar verkeerssignalisatie ontbreekt. De fietsstraat die hier sinds eind augustus begint wordt pas tientallen meters verder summier aangekondigd.

“Het klopt dat de borden gedeeltelijk werden geplaatst,” zegt Inge Paemen van Brussel Mobiliteit. “Door een verandering in de wegcode begin augustus, dienden andere verkeersborden te worden besteld.” De borden zijn op komst. “In het eerste weekend van oktober verwachten we de nieuwe signalisatie,” zegt Pieterjan Desmet, woordvoerder van Brussels minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen).

"Er rijden 2 tot 3 keer meer auto’s dan een fietsstraat toelaat"

Fietsvereniging GRACQ

Doorgaand verkeer blijft pijnpunt

Of de nieuwe signalisatie voor verbetering zal zorgen is maar de vraag. Wat meteen opvalt zijn de vele auto’s in deze fietsstraat. "Hoewel de ligging van de ventweg zich goed leent voor de inrichting van een fietsstraat, is de verkeerscontext problematisch," zegt Florine Cuignet van de Franstalige fietsersorganisatie GRACQ.

“Er rijden 2 tot 3 keer meer auto’s dan een fietsstraat toelaat,” zegt Cuignet nog. De verhouding tussen het volume fietsers en het volume auto’s is daardoor uit balans, wat de bruikbaarheid van de fietsstraat beperkt. “Vooral het transitverkeer is problematisch.”

Al sinds 2013, toen bij wijze van proefproject een eerste fietsstraat stadinwaarts werd aangelegd, kloppen de fietsersbonden op dezelfde nagel. “Een verkeersbord alleen zal onvoldoende effect hebben op de snelheid van het gemotoriseerd verkeer.”

“De hoeveelheid verkeer moet drastisch omlaag,” benadrukt ook Lieselotte Gevens van de Fietserbond, die verder ijvert voor aanvullende maatregelen in de vorm van een circulatieplan. “Met dat laatste zijn we volop bezig en ik verwacht dat de verkeersdrukte zal verbeteren met de invoering van het Lokaal Mobiliteitscontract Flagey-Vijvers,” reageert de woordvoerder van minister Van den Brandt.

Paaltjes om auto's te weren

Florine Cuignet van GRACQ is minder optimistisch. “De aanleg van de fietsstraten in de Louizalaan is een complex project.” Volgens haar moet ook de infrastructuur aangepast worden. Ze haalt de fietsstraten op de Kleine Ring aan als voorbeeld. "Daar is ter hoogte van Kunst-Wet het autoverkeer in de fietsstraten sterk beperkt dankzij onder andere verkeersfilterende paaltjes." GRACQ vraagt ook snelheidsremmende bloembakken.

"We hebben ervoor gekozen om alvast de asfaltering te vernieuwen omdat we daarvoor geen vergunning nodig hadden"

Pieterjan Desmet, woordvoerder Elke Van den Brandt

Wat de paaltjes betreft, “die komen er ook aan de Louizalaan,” benadrukt Desmet, “maar de plaatsing is afhankelijk van een goedgekeurde bouwvergunning die een à twee jaar op zich laat wachten. We hebben ervoor gekozen om alvast de asfaltering te vernieuwen omdat we daarvoor geen vergunning nodig hadden.”

Pascal Smet, staatssecretaris belast met o.a. stedenbouw, reageert dat er vandaag echter nog geen aanvraag voor een bouwvergunning werd ingediend. "Het is risicovol om ondoordacht fietsstraten in te voeren door een verkeersbord te plaatsen en de kleur van het asfalt aan te passen zonder infrastructurele ingrepen te doen," vindt hij.

“Er komt stadinwaarts nog een nieuwe okergele asfaltlaag tussen de Dalstraat en het Stefaniaplein,” weet Inge Paemen van Brussel Mobiliteit. “De werkzaamheden starten gefaseerd in het weekend van 25 september. Eerst is de strook tussen de Dalstraat en de Vilain XIIII-straat aan de beurt.”

20210921_louizalaan_fietsstraat_dalstraat.jpg

| Fietsers banen zich een weg tussen het vrachtverkeer in de fietsstraat naast de Louizalaan

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni