Het Meiserplein in de toekomst, zonder rotonde en met meer groen.

Overlegcommissie brengt verdeeld advies uit rond heraanleg Meiserplein

NLS
© BRUZZ
29/05/2024

De overlegcommissie rond de heraanleg van het Meiserplein leverde een gemengd resultaat op. Vanuit de gewestelijke diensten werd een negatief advies uitgebracht, terwijl de gemeente Schaarbeek het bij een positief advies houdt mits enkele voorwaarden. Het kabinet van Brussels mobiliteitsminister Elke Van den Brandt (Groen) laat weten dat er enkele aanpassingen in de vergunningsaanvraag zullen volgen.

In maart ging het openbaar onderzoek van start naar de heraanleg van het Meiserplein, ook gekend als Place Misère, door de soms chaotische verkeerssituaties veroorzaakt door de huidige configuratie.

In een notendop voorziet Brussel Mobiliteit de vervanging van het rondpunt door twee aparte kruispunten. Dat moet de verschillende verkeersstromen meer gescheiden houden van elkaar. Daarnaast krijgen zwakke weggebruikers meer ruimte en veiligere oversteekplaatsen, en wordt er ingezet op meer groen en ontharding. Een twintigtal parkeerplaatsen moet daarvoor plaats ruimen.

Niet correct omschreven

Recent bracht de overlegcommissie advies uit rond de plannen. Dat bleek geen onverdeeld succes. De vertegenwoordigers van de gewestelijke overheidsdienst voor Stedenbouw en Cultureel Erfgoed, en Leefmilieu Brussel, brachten een negatief advies uit.

Ze betreuren voornamelijk het ontbreken van concrete plannen en timing voor de ondertunneling van tram 7, een idee dat al langer op tafel ligt. Hetzelfde geldt voor een tramverbinding naar het toekomstige Mediapark, de huidige site van de VRT en de RTBF. Ook die zou niet concreet omschreven staan in de vergunningsaanvraag.

Die bekommernissen gelden ook voor het gemeentebestuur. “Maar de gewestelijke diensten haalden in hun advies ook andere zaken aan”, zegt Frédéric Nimal (Défi), Schaarbeeks schepen van Stedenbouw.

Voorwaarden

Zo pleiten ze in het document om meer verbindingen tussen het Meiserplein en aangrenzende straten, zoals de Ernest Cambierlaan, te behouden. Ook stellen ze onder meer dat de heraanleg negatieve gevolgen voor het openbaar vervoer met zich kan meebrengen.

“Die opmerkingen werden in het advies van de gemeente niet weerhouden”, gaat Nimal verder. “Maar de tunnel voor tram 7 bijvoorbeeld is voor ons essentieel. Daarom leverden we een positief advies af, met inbegrip van enkele voorwaarden.”

Het gemeentebestuur vraagt in eerste instantie de nodige stappen voor de bouw van de tunnel zo snel mogelijk te hervatten. Daarnaast moeten Brussel Mobiliteit en de Brusselse regering kunnen aantonen dat de heraanleg van het Meiserplein compatibel is met de ondergrondse werken aan de tunnel.

Technische onduidelijkheden

In navolging van het advies zullen er waarschijnlijk enkele aanpassingen gebeuren in de vergunningsaanvraag. Dat bevestigt het kabinet van Brussels minister van Mobiliteit, Elke Van den Brandt (Groen). “Bepaalde aspecten van het project waren nog niet duidelijk genoeg”, zegt woordvoerder Litte Frooninckx.

Frooninckx onderstreept wel dat de mogelijke tramtunnel een project voor langere termijn is, beheerd door Beliris. “De studie naar de tunnel moet nog starten. Ook de budgetten voor de bouw zijn nog niet voorzien.” Vermoedelijk zal het nog een tiental jaren duren vooraleer het tunnelproject in de steigers zal staan. Ook de tramverbinding tussen het Meiserplein en Mediapark zou volgens de woordvoerder niet voor meteen zijn.

Dat maakt volgens Frooninckx moeilijk om nu al concrete plannen en data voor het tunnelproject te geven. “Er resten nog veel technische onduidelijkheden. Maar Brussel Mobiliteit zal gesprekken houden met de verschillende partners om antwoorden te bieden, en bepaalde aspecten beter uit te werken of aan te passen indien nodig.”

Lambermontlaan

Initieel werd geschat dat de werken aan het Meiserplein begin 2025 zouden beginnen. Of die termijn gehaald wordt, hangt af van urban.brussels, dat de vergunning al dan niet toekent. Wanneer een beslissing zou vallen is voorlopig nog niet duidelijk. De concrete timing hangt ook af van de coördinatie met de andere werken in de omgeving.

Zo start weldra de heraanleg van de Lambermontlaan, tussen de Leopold III-laan en de Max Roosstraat. “De budgetten zijn toegekend en de voorbereidingen voor de uitvoering, in handen van Beliris, zijn volop bezig”, zeg Frooninckx nog. "Maar we hopen alleszins zo snel mogelijk te kunnen starten met het Meiserplein."

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni