Het Agentschap Wegen en Verkeer respecteert de gewestgrenzen en kapt geen bomen op het grondgebied van het Brusselse gewest.

Gezien: bomenkap langs E40 stopt aan gewestgrens

MW
© BRUZZ
22/12/2022

Een opvallend tafereel voor wie via de E40 vanuit Leuven Brussel binnenrijdt. Net voor de afrit Evere, blijken heel wat bomen te zijn gekapt. Een ingreep van het Agentschap Wegen en Verkeer, dat niet raakt aan de bomen op het grondgebied van het Brusselse gewest, waar Brussel Mobiliteit bevoegd is.

De bomenkap kadert binnen het hakhoutbeheer van het Agentschap Wegen en Verkeer. “Dat doen we om de zoveel tijd om de veiligheid op onze wegen te garanderen,” legt Carla Cox van het Agentschap Wegen en Verkeer uit. Omdat het Agenstschap enkel de wegbermen langs Vlaamse autosnelwegen en gewestwegen beheert, grijpen ze niet in op grondgebied Brussel.

“Naarmate de houtkanten langs de weg hoger en ouder worden, nemen de risico’s voor de verkeersveiligheid toe," licht Cox de houtkap toe. "Hoge bomen vangen veel wind, en kunnen omwaaien of afbreken en op de weg vallen. Doordat ze zo dicht bij elkaar staan, hebben de bomen ook de neiging om naar het licht toe te groeien, wat vaak betekent dat ze overhellen naar de weg.”

De bomen worden daarom afgezaagd tot zo’n tien- à twintigtal centimeter boven de grond. “Na acht maanden verschijnen er alweer nieuwe scheuten en anderhalf jaar later is de berm opnieuw dichtgegroeid,” weet Cox. Elke tien tot twintig jaar wordt die operatie herhaald.

Niet nefast voor biodiversiteit

“Het hakhoutbeheer is bovendien niet nefast voor de biodiversiteit,” zegt Cox. “Dat klinkt paradoxaal en we begrijpen dat het voor mensen altijd wennen is als ze dit zien, maar we gaan gefaseerd te werk. Sommige stroken worden nu al gekapt, andere aansluitende stukken pas later. Zo wisselen oudere en jongere struiken en bomen zich af. Die variatie trekt meer diersoorten aan.”

Fauna die oude en dode bomen verkiezen, verliezen hiermee wel hun stekje, weet ook Cox, “maar we moeten ingrijpen om de verkeersveiligheid te garanderen.”

Geen extra geluidshinder

In Kraainem levert het dezer dagen kale snelwegbermen op, ook voor omwonenden. Luider wordt de omgeving er volgens Cox echter niet op. “De gekapte begroeing heeft geen geluidsdempend effect, daarvoor zou de begroeiing minstens 100 meter dik moeten zijn.”

“Het hakhoutbeheer loopt gewoonlijk tussen de maanden november en maart omdat bomen en struiken dan niet in het blad staan, de sapstroom langzamer verloopt (en de bomen dus minder kwetsbaar zijn) en de vogels niet broeden,” geeft Cox nog mee.

Het gekapte hout krijgt een tweede leven als vezel- en spaanplaat of wordt gebruikt voor het opwekken van groene stroom.

Gezien

Moedergans die haar kuikens door de Wetstraat loodst of een parkeerticket tot 2110. Stadsbeelden met een verhaal, quoi. Gemaakt door redacteurs of ... door u naar redactie@bruzz.be gestuurd.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Mobiliteit , Gezien , hakhoutbeheer , bomenkap

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni