File auto verkeer verkeersopstopping mobiliteit

| Autofiles in Brussel.

De vergroening van de Brusselse autofiscaliteit is niet meer voor deze legislatuur. De Brusselse meerderheid is het zelf niet eens over hoe de maatregel er moet uitzien, zegt minister van Financiën Guy Vanhengel (Open VLD). Die wil bovendien dat er eerst een akkoord komt over slimme kilometerheffing met de andere gewesten.

Vorige week stelde de taskforce groene autofiscaliteit zijn eindrapport voor in het Brussels parlement. De groep stelt voor om de autobelastingen te hervorming en daarbij vooral in te zetten op de euronorm, CO2-uitstoot en de brandstofsoort.

Nog geen week later blijkt echter dat de vergroening van de huidige verkeersbelastingen niet meer voor de huidige legislatuur zal zijn. De bevoegde minister Guy Vanhengel liet in de commissie Financiën verstaan dat er nog verschillende obstakels zijn.

Geen meerderheid

Op de vraag van parlementslid Jef Van Damme (SP.A) wanneer het rapport tot een wettekst zou leiden, antwoordde Vanhengel dat hij eerst nog op zoek moet naar een meerderheid in het Brussels parlement. Hij geeft zo te kennen dat er ook binnen de huidige coalitie geen eensgezindheid is over de manier waarop de vergroening moet gebeuren.

Vorige week bleek in het parlement ook al dat binnen de meerderheid veel kritische vragen waren over het rapport. Ook stadsverenigingen betreurden de conclusies.

20180422 Vanhengel 1 BRUZZ ACTUA 1613

| Guy Vanhengel (Open VLD)

Zelfs met een duidelijke meerderheid voor een bepaalde vergroeningsformule wil Vanhengel nog niet meteen tot actie overgaan. De liberaal wil dat er eerst een samenwerkingsakkoord komt tussen de gewesten over een slimme kilometerheffing voor personenwagens. “Ondertussen kunnen we het debat hier verderzetten en eventueel bijkomend studiewerk verrichten.”

Vanhengel huivert van een scenario waarbij Brussel soloslim speelt en een regeling uitwerkt die op een of andere manier in conflict raakt met die van een ander gewest.

Het dossier van de slimme kilometerheffing ligt echter al lange jaren op het bord van de verschillende gewestregeringen, die er totnogtoe nooit in slaagden om een akkoord te sluiten.

"Minister Vanhengel moet nu in actie schieten. Je kan geen jaren wachten op de andere gewesten."

Jef Van Damme (SP.A)

Jef Van Damme 2 BRUZZ ACTUA 1619

Vanhengel wil daarnaast nog een tweede samenwerkingsakkoord tussen gewesten, dit keer over de leasingwagens. Veel leasingbedrijven zitten nu in Brussel – vooral in Evere – en als de gewesten verschillende regelingen voor leasingwagens uitwerken zouden die bedrijven gewoon het voordeligste gewest kunnen opzoeken.

Regeerakkoord

Brussels parlementslid Jef Van Damme (SP.A en dus lid van de meerderheid), vindt de redenering van Vanhengel vreemd. "In het regeerakkoord staat dat er werk moet gemaakt worden van een vergroening van die fiscaliteit. Ik verwacht van de minister van Financiën dat hij een voorstel doet op basis van het rapport. Dan kan daarover een akkoord gezocht worden."

Van Damme wijst erop dat het Gewest wel degelijk verschillende maatregelen heeft genomen voor een betere luchtkwaliteit, zoals de dieselban tegen 2030 en de lage-emissiezone, twee beslissingen op initiatief van minister van Leefmilieu Céline Fremault (CDH). "Het is nu aan de minister van Financiën om ook in actie te schieten. Je kan niet alles op een hoop gooien met als gevolg dat je dan 10 jaar moet wachten op een akkoord tussen de gewesten."

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel, Mobiliteit, Politiek

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni