Kalevoetwijk in Ukkel krijgt facelift

© Wikipedia/Stratoswift
| Het station Kalevoet in Ukkel.

De Ukkelse Kalevoetwijk zal de komende jaren een aantal ingrepen ondergaan, zowel op het vlak van mobiliteit als van stedenbouw. Dat kondigt schepen van Mobiliteit Thibaud Wyngaard (Ecolo) aan. De wijk moet zo onder meer veiliger worden voor fietsers en voetgangers.

Tegen 2025 zal het geplaveide deel van de Sint-Jobsesteenweg langs de Groene Wandeling, tussen de Gulden Kasteelstraat en de Alsembergsesteenweg, volledig heraangelegd worden. De aanvraag voor de bouwvergunning is op 8 december vorig jaar ingediend, maar de gemeente wacht nog op het advies van de overlegcommissie. "We hopen de werken in 2022 te kunnen uitvoeren", zegt Thibaud Wyngaard (Ecolo), schepen van Openbare Werken en Mobiliteit, zaterdag aan de krant La Capitale.

Als het advies positief uitvalt, wordt het volgende gepland: een opvangsysteem voor regenwater - dat teruggevoerd zal worden naar de Geleytsbeek -, de vergroening van de weg én de omvorming van die weg tot woongebied. "De herinrichting zal dus zorgen voor een aangename en idyllische omgeving. Alvast meer dan nu het geval is," aldus het gemeenteraadslid.

Fietspad

Ook de Egide Van Ophemstraat zal tegen 2025 heraangelegd worden op het gedeelte tussen de Vergeet-mij-nietjesstraat en het station van Ukkel-Kalevoet. Het project bestaat uit het repareren van de trottoirs en het wegdek, het aanleggen van een apart fietspad in de rijrichting naar boven en het plaatsen van verkeersdrempels. Op 18 november vorig jaar werd een openbare vergadering voor de burgers gehouden. Die werd door zo'n vijftig omwonenden bijgewoond, weet La Capitale.

"We hebben over het algemeen positieve reacties gekregen van de burgers, die opmerkingen en suggesties hebben ingediend. Sommige daarvan zullen worden opgenomen in de aanvraag voor de bouwvergunning, die voor eind januari moet worden ingediend," zegt Thibaud Wyngaard. 

Kalevoet-station

In het station van Ukkel-Kalevoet is ook een passage voor voetgangers en fietsers onder de sporen gepland. Het is de bedoeling de twee bestaande tunnels, die noch comfortabel noch veilig zijn, te vervangen, aldus de groene schepen. "De twee tunnels kun je momenteel enkel gebruiken via een trap, qua toegankelijkheid is dat niet ideaal. We gaan dus zachte hellingen en trappen aanleggen om de twee kanten van de wijk op een gepaste manier met elkaar te verbinden," legt Thibaud Wyngaard uit.

Een ander project betreft de verlenging van de Wagenstraat voor MIVB-bussen, om zo de stations van Kalevoet en Stalle met elkaar te verbinden. Iets waartegen de buurtbewoners zich verzetten, omdat er een groene spoorwegberm moet voor verdwijnen, maar dat intussen een voorwaardelijk gunstig advies heeft gekregen van de overlegcommissie. 

In de Engelandstraat wordt bekeken om de huidige eenrichtingsweg te veranderen in een tweerichtingsweg. Tegelijkertijd zou een fietspad worden aangelegd, met behoud van de bestaande parkeervoorzieningen. Voorlopig wordt dat project nog met het Gewest besproken.

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?