| Op sommige plekken werden de paaltjes van het circulatieplan keer op keer verwijderd uit protest.

Meerderheid blijkt tegen circulatieplan Jetse Lecharlierwijk

Jasmijn Post
© BRUZZ
07/02/2023

De gemeente Jette heeft in december een inspraakronde gehouden onder de buurtbewoners, winkeliers en gebruikers van de Lecharlierwijk. Doel: polsen hoe Jettenaren denken over het circulatieplan, dat de gemoederen eind vorig jaar flink beroerde.

In september vorig jaar deed de gemeente Jette een poging om een circulatieplan in te voeren in de Lecharlierwijk. Maar in de Broustinlaan maakten Jettenaren het plan eigenhandig ongedaan. Dat deden ze door paaltjes en verkeersborden te vernielen of te verstoppen.

In de Lecharlierwijk circuleerde in het najaar zelfs een petitie tegen de laatste mobiliteitsaanpassingen. Jette keek zenuwachtig naar andere gemeentes die na protest het circulatieplan terugdraaiden. Burgemeester Claire Vandevivere (Les Engagés) zette zelf ook een stap achteruit. "Ik luister liever op voorhand naar iedereen, dan achteraf protest te krijgen."

'Zeventig procent van de bewoners is tegen'

Vandaag zijn de resultaten van die grootschalige bevraging bekend. Het publiek stemde grotendeels tegen het circulatieplan: ruim zeventig procent van de inwoners stemde tegen, zo'n twintig procent voor en een deel had geen mening.

Een meerderheid van de handelaars, het personeel en de ouders van de scholen blijkt ook tegen. Bovendien zei bijna zeventig procent van de handelaars dat het plan negatieve gevolgen zou hebben voor hun omzet. De ondervraagden vonden ook dat de verkeerssituatie erop was achteruit gegaan in de wijk.

"We zullen de tijd nemen voor overleg"

burgemeester Claire Vandevivere (Les Engagés)

Claire Vandevivere, burgemeester van Oudergem quote

'Geen verkeersfilters, wel een heraanleg'

Het college neemt de resultaten zeker mee bij de beslissingen over de toekomst van de mobiliteit in de wijk. Mogelijk verwerpt het schepencollege de filters en eenrichtingsstraten die deel uitmaakten van het circulatieplan. Toch zal de wijk deels worden heringericht om het veiliger te maken.

Het Amnesty Internationalplein is daar een voorbeeld van. De heraanleg daarvan zal gebeuren na een participatief traject met scholen en handelaars. "We zullen de tijd nemen voor overleg," belooft Vandevivere.

7.711 bewoners bevraagd

De bevraging werd zo breed mogelijk opgezet. In totaal werden 7.711 buurtbewoners persoonlijk aangeschreven met een brief in hun brievenbus, 1.075 enquêteformulieren werden naar handelaars en bedrijven gestuurd en alle ouders en personeelsleden van scholen en crèches in de omgeving werden op de hoogte gebracht.

Uiteindelijk deelden 1.260 bewoners, 61 ondernemingen en 131 personen verbonden aan scholen of crèches hun standpunt over het circulatieplan. Er vond een identiteitscontrole plaats om zeker te zijn dat niemand twee keer een stem uitbracht en binnen de perimeter woont of werkt, verzekert een woordvoerder van de gemeente.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni