| Dinsdag wijzigde de verkeerssituatie op het Amnesty Internationalplein en op het kruispunt van de Honoré Longtinstraat en de Moranvillestraat in Jette.

Bewoners scherp voor bevraging over Jets circulatieplan

MW
© BRUZZ
01/01/2023

Na de afvoering van het circulatieplan voor de Lecharlierwijk in Jette, volgde deze maand een bevraging van de inwoners, handelaars en gebruikers van de wijk. Een aantal buurtbewoners heeft echter grote vraagtekens bij de manier waarop die gevoerd wordt.

Begin september startte de gemeente Jette met de eerste testfase van haar circulatieplan in de Lecharlierwijk. Verkeersfilters op de rotonde van het Amnesty Internationalplein en op het kruispunt Lecharlier/Longtin/De Moranville moesten er zorgen voor minder autoverkeer. Maar na protest en een petitie van omwonenden, keerde het gemeentebestuur zijn kar.

Het mobiliteitsplan werd afgevoerd. De twee fasen die zouden volgen op de eerste werden niet uitgevoerd, de evaluatiefase werd vervroegd en in december kwam een grote bevraging van de inwoners, handelaars en gebruikers van de Lecharlierwijk.

Een twintigtal bewoners van de Lecharlierwijk heeft nu echter bedenkingen bij die bevraging, die digitaal ingevuld kan worden door eender wie de link ernaar heeft.

‘Geen sluitende identiteitscontrole’

“Er is geen sluitende identiteitscontrole voor de enquête,” steekt buurtbewoonster Kim Gorus van wal. “Hoe gaan de mensen die buiten de wijk wonen uit de lijst gefilterd worden? De vragenlijst gaat nu al vlotjes rond in 'anti-Good Move'-facebookgroepen.”

Maar Gorus vraagt zich vooral af "hoe je kan garanderen dat er geen formulieren in naam van andere buurtbewoners ingevuld worden." Het volstaat immers om je naam en adres op te geven om de vragenlijst te kunnen invullen.

Participatie reduceren tot een contextloze ja-versus-nee-stemming is een uitholling van het democratisch proces

Kim Gorus - buurtbewoonster Lecharlierwijk

Daarnaast zouden nog niet alle buurtbewoners de vragenlijst hebben ontvangen. En dit terwijl de ingevulde exemplaren ten laatste op 15 januari binnen moeten zijn. “Een erg krappe deadline, zeker in een eindejaarsperiode waarin veel mensen op vakantie zijn.”

Volgens Gorus wordt er onvoldoende gecommuniceerd. “Bereikt men met een formulier dat vooral digitaal circuleert en enkel in het Frans en Nederlands opgesteld is wel de stille massa?” vraagt zij zich af. De buurtbewoonster betwijfelt dan ook of mensen die zich niet aangesproken voelden tot het reeds uitgerolde participatietraject nu wel van zich zullen laten horen.

Te weinig nuance

Maar meer nog dan problemen rond het bereik van de bevraging, heeft Gorus bedenkingen bij de vraagstelling in de enquête. Die zou te binair zijn. “Je bent voor of tegen de verkeersfilters, je bent of fietser of automobilist of voetganger.”

Dat laat te weinig ruimte voor nuancering, vindt ze. “Dit lijkt volledig voorbij te gaan aan de multimodale realiteit waarin de meesten onder ons zich bevinden. De voor- en nadelen van de filters hangen ook af van het vervoersmiddel waarmee je je op dat moment verplaatst.” Ze vraagt daarom meer gedetailleerde vragen te stellen.

“Participatie reduceren tot een contextloze ja-versus-nee-stemming lijkt me een uitholling van het democratisch proces en biedt geen antwoord op de vraag van buurtbewoners naar meer inspraak.” Conclusie: het participatieproces rond het circulatieplan in Jette is gebrekkig volgens Gorus.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni