Files op de Brusselse Ring (R0)

| Files op de Brusselse Ring (R0.)

Verbreding Ring verdeelt mobiliteitsorganisaties in verschillende kampen

© Belga
30/06/2023
Updated: 30/06/2023 15.39u

Elf milieu- en mobiliteitsorganisaties verzetten zich tegen de plannen van de Vlaamse regering voor de verbreding van de Brusselse ring. Dat kondigen ze aan in een gemeenschappelijk persbericht. Ze tekenen bezwaar aan omdat volgens hen alternatieve scenario's die voor minder verkeersoverlast en een betere luchtkwaliteit kunnen zorgen, onvoldoende onderzocht werden. Voor Touring is de verbreding dan weer een noodzaak om sluipverkeer uit de omliggende wijken te weren.

De actie is een initiatief van de Bond Beter Leefmilieu, BRAL, Netwerk Duurzame Mobiliteit, Fietsersbond, Greenpeace, Natuurpunt, Dryade vzw, Vogelbescherming Vlaanderen, Inter-Environnement Bruxelles, ARAU en GRACQ. Het openbaar onderzoek naar het ruimtelijk uitvoeringsplan loopt vandaag/vrijdag af.

In de plannen van de Vlaamse regering zouden er extra rijstroken komen tussen Asse en Machelen. Op andere plaatsen worden op- en afritten aangepast. Tevens komen er extra fietsverbindingen. De organisaties die bezwaar aantekenen, vrezen echter dat de herinrichting meer verkeer zal aantrekken, wat zal zorgen voor meer CO2-uitstoot en slechtere lucht.

"Het lijkt wel of Vlaanderen enkel extra beton ziet als een oplossing voor de Brusselse ring. Het valt niet te begrijpen dat het alternatieve scenario met een kilometerheffing en een ambitieuze modal shift niet grondig onderzocht is", zegt Marie Desrousseaux van Bond Beter Leefmilieu.

"Vlaanderen schuift de lasten af op Brusselse burgers. De kinderen van de school Prés Verts aan de Dikke-Beuklaan zullen dagelijks een pak extra fijnstof inademen. Ook de geluidsoverlast zal toenemen in de directe omgeving van de ring", reageert Lieselotte Gevens van BRAL.

Verschillende organisaties zoals het Netwerk Duurzame Mobiliteit wijzen erop dat extra rijstroken het fileprobleem niet oplossen, maar enkel meer verkeer aantrekken. "Het plan van het Vlaams Gewest staat haaks op de strategie van het Brussels Gewest om het autogebruik te beperken", meent Damien Delaunois van Inter-Environnement Brussel.

Daarnaast wordt gevreesd voor het effect van de extra stikstofuitstoot op een aantal natuurgebieden in de buurt, zoals het Laarbeekbos en het Floordambos. "Het effect is onvoldoende onderzocht en maakt het gekozen scenario van de Vlaamse regering juridisch wankel", stelt Dries Verhaeghe van Dryade vzw.

Files en verliestijden

Touring ziet het helemaal anders. Volgens de organisatie is de verbreding juist noodzakelijk om het sluipverkeer uit de omliggende wijken te houden. Bovendien voorzien de plannen in een grondige uitbouw van de infrastructuur voor alternatieve verplaatsingen, zoals de aanleg van uitgebreide fietsroutes en bijkomend openbaar vervoer. "Beide investeringen zijn even belangrijk. Wij zijn er niet van overtuigd dat dit meer verkeer zal aantrekken. Het steeds meer reduceren van de capaciteit voor gemotoriseerd verkeer leidt tot files en verliestijden op omliggende wegen", aldus de mobiliteitsorganisatie die verwijst naar de Keizer Karellaan in Ganshoren, waar er door het wegnemen van een rijstrook richting Brussel nu een hele dag file staat.

Touring merkt ook op dat de Brusselse overheid Vlaanderen evenmin betrekt bij grote projecten die een enorme impact hebben op stadsbezoekers en pendelaars, zoals de ombouw van de E40 en de A12 en het traject Hermann Debroux tot stadsboulevards. "De Ring Noord ligt in Vlaanderen en is dus een Vlaamse bevoegdheid. Overleg tussen de gewesten is meer dan ooit noodzakelijk, zeker als het over mobiliteit gaat, maar dan moet het van beide zijden komen", klinkt het.

Ook Voka Vlaams-Brabant sprak al zijn steun uit voor de herinrichting van de Brusselse ring.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel , Mobiliteit , Brusselse ring , Bral , Bond Beter Leefmilieu , Greenpeace , Natuurpunt , Gracq , Fietsersbond

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni