Een foto van een nieuwe MIVB-tram op de sporen

| De TNG, het nieuwste trammodel van de MIVB.

MIVB vraagt vergunning aan voor tram 10 naar Heembeek

SD
© BRUZZ
17/11/2021

De Brusselse vervoersmaatschappij MIVB dient deze week de vergunningsaanvraag in voor de toekomstige tram 10 in Neder-over-Heembeek. De tram moet het noordelijke gedeelte van Brussel beter verbinden met de rest van het Brusselse Gewest. De eerste tramsporen zouden in het najaar van 2022 gelegd worden.

Na de impactstudie, de goedkeuring van het traject en de keuze voor een tram door het Gewest en de gemeentebesturen in februari 2020, dient de MIVB deze week de bouwaanvraag in voor de aanleg van het 5,5 km lange tracé.

De tramlijn zal Rogier verbinden met het Militair Hospitaal in Neder-over-Heembeek. De tram passeert daarbij onder meer via het Noordstation, Jules de Trooz, Docks Bruxsel, de Frans Vekemansstraat en het Nelson Mandelastadion.

Het tracé van de toekomstige Tram 10 naar Neder-Over-Heembeek_(c)_MIVB

| Het tracé van de toekomstige tram 10 naar Neder-Over-Heembeek.

Eerste tramsporen

De start van de werken die geen verband houden met de bouwaanvraag (die van de nutsbedrijven zoals watermaatschappij Vivaqua) staat al gepland voor het voorjaar van 2022. Zodra de vergunning is verleend, kunnen ook de wegwerkzaamheden beginnen. Het is de bedoeling dat de eerste tramsporen komend najaar worden aangelegd.

In juni hadden tegenstanders nog een demonstratie georganiseerd tegen de komst van de tram. Twee petities tegen het project hadden toen elk 1.500 handtekeningen verzameld. Omwonenden waren bang dat bedrijven over kop zouden gaan, dat de tram voor overlast zou zorgen en dat huiseigenaars daaronder zouden lijden. Ze pleitten voor een gelede bus of de uitbreiding van het bestaande openbaar vervoer.

Volgens de MIVB werd er voor het uitwerken van de plannen voor de heraanleg wel degelijk anderhalf jaar samengewerkt met omwonenden en handelaars. De maatschappij zegt "steeds te willen luisteren naar omwonenden om samen met hen na te denken over de manier om de hinder van de werf zoveel mogelijk te beperken, maar ook over de toekomst van de hele zone."

De raadplegingen met de buurtbewoners hebben in ieder geval geleid tot het optrekken van het aantal parkeerplaatsen in de François Vekemansstraat. Er zullen in het kader van de werf ook ontspanningszones, pleinen, speelplaatsen en groene ruimten worden (her)aangelegd.

Overlegcommissie

“Tram 10 zal een doeltreffende oplossing bieden voor de ontsluiting van verschillende wijken, zal zorgen voor een veel betere doorstroming van het verkeer tussen het zuiden en het noorden van het gewest en zal ook de kwaliteit van de openbare ruimte voor de omwonenden verbeteren langs het tramtraject,” zegt Brussels minister van Mobiliteit en Openbare Werken Elke Van den Brandt (Groen).

Ook Brussels burgemeester Philippe Close (PS) toont zich tevreden. "De lijn zal dienen om het toegankelijkheidsaanbod aan te vullen voor de Brusselaars die op 10 minuten van thuis winkels, diensten en uitrustingen kunnen vinden die beantwoorden aan hun dagelijkse noden."

Nu is het aan de Brusselse stedenbouwkundige dienst Urban.brussels om de aanvraag voor de stedenbouwkundige vergunning te bekijken en een datum vast te leggen voor het openbaar onderzoek. Dan zal iedereen de mogelijkheid hebben om de plannen in te kijken en er opmerkingen over te geven. Daarna volgt nog een overlegcommissie die een advies over het dossier zal formuleren. Op basis daarvan zal Urban.brussels bepalen of het project (al dan niet aangepast) een vergunning kan krijgen.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni