© Bike Experience Brussels | In 2019 werden in België 470.000 fietsen verkocht, waarvan 238.102 elektrische exemplaren. Binnen die groep werden er slechts 13.416 speedpedelecs verkocht, maar daarmee is Vlaanderen wel de grootste Europese afzetmarkt.

Mobiliteitsproject 365Snel heeft aanbevelingen over speedpedelecs klaar

© Belga
06/02/2020

Het Vlaamse mobiliteitsproject 365Snel heeft woensdag zijn aanbevelingen over het gebruik van speedpedelecs voor woon-werkverkeer voorgesteld op een symposium. Sinds oktober 2018 konden pendelaars enkele speedpedelecs testen op hun dagelijkse traject naar het werk, en daaruit zijn nu zowel Belgische als Europese aanbevelingen geformuleerd.

De testvloot van 365Snel bestond uit tien speedpedelecs en accessoires, die afwisselend gedurende drie weken werden getest door Vlaamse pendelaars die een afstand tussen 15 en 35 kilometer aflegden naar het werk. De informatie werd verzameld via focusgroepen, surveys & gps logging. Het project werd uitgevoerd door AVERE Belgium, de KU Leuven, O2O en de Vrije Universiteit Brussel (VUB), en gefinancierd door het Vlaamse Departement Omgeving.

'Zero-emissie licht voertuig'

Het onderzoek toont dat er potentieel is in Vlaanderen, maar dat de voorwaarden daartoe, vooral de infrastructuur, nog niet ideaal blijken. Op Europees vlak wordt er gepleit om de speedpedelec in de technische reglementering niet langer automatisch als bromfietsen te categoriseren en een nieuw concept 'zero-emissievoertuig' te introduceren.

De speedpedelec zou hierbinnen gezien worden als een 'zero-emissie licht voertuig'. Die nieuwe, technische categorisering zal lidstaten er volgens de onderzoekers toe dwingen om na te denken over aangepaste gebruiksvoorwaarden: de plaats op de weg, een helm, het rijbewijs, enzovoort. Op Belgisch niveau wordt er geopperd dat het concept 'fietsen' niet meer accuraat is voor de speedpedelec en andere lichte voertuigen in het huidige beleid.

Populair in Vlaanderen

Het concept 'lichte, zero-emissie voertuigen' zou meer op zijn plaats zijn. Daarnaast zijn er specifieke verkeersregels en -borden nodig voor speedpedelecs. Ze vragen ook dat de verkeersregels op fietspaden volledig gelijkgesteld worden met die voor de fiets en dat verkeersborden worden gebruikt om speedpedelecs expliciet uit te sluiten. Nu geldt de omgekeerde regel.

In 2019 werden in België 470.000 fietsen verkocht, waarvan 238.102 fietsen elektrisch waren. Binnen de groep elektrische fietsen werden er slechts 13.416 speedpedelecs verkocht. Niettemin is Vlaanderen momenteel de grootste markt voor speedpedelecs in Europa.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel, Mobiliteit, speedpedelec, mobiliteitsproject 365Snel, VUB

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie