Na de Vijfhoek: het nieuwe mobiliteitsplan voor Haren

© BRUZZ
14/11/2023

Smalle straten, rijen geparkeerde vrachtwagens, overdreven snelheden... Door de vele klachten over gebrekkige verkeersveiligheid, heeft het college van de Stad Brussel het actieplan "Een autoluw Haren" opgesteld. Het plan - dat begin 2024 van kracht gaat - moet de buurt rustiger maken, de overlast van vrachtwagens verminderen en de schoolomgeving veiliger maken.

Iets meer dan een jaar na de lancering van het Vijfhoek-netwerk wil de Stad Brussel een tweede netwerk van 'Rustige wijken' op haar grondgebied uitrollen.

Het nieuwe mobiliteitsplan moet automobilisten in Haren op de hoofdwegen houden en zo de woonstraten verlossen van doorgaand verkeer. De voormalige gemeente in het oosten van Brussel wordt namelijk regelmatig gebruikt als sluiproute, bijvoorbeeld om de drukke Haachtsesteenweg tussen Diegem en Schaarbeek te vermijden.

Eenrichtingsverkeer

Een aantal straten worden omgevormd tot eenrichtingsstraat om dat sluipverkeer tegen te gaan. In de Parochiestraat, langs waar je Haren binnenrijdt, wordt eenrichtingsverkeer geïmplementeerd in de richting van de Sint-Elisabethkerk. Daarnaast wordt er ook een fietspad aangelegd in de straat. De Harenheidestraat wordt getransformeerd tot eenrichtingsstraat, in de richting van de Haachtsesteenweg.

In het centrum van Haren moet een netwerk van eenrichtingsstraten ervoor zorgen dat automobilisten Haren niet meer kunnen doorsteken, zoals nu wel het geval is. De Kortenbachstraat wordt een eenrichtingsweg van west naar oost, met uitzondering van een speciale rijstrook voor bussen en hulpdiensten. Ook de Harenberg en de Kampstraat worden weldra eenrichtingsstraten. De Verdunstraat en de Servandonistraat worden heringericht om de veiligheid rondom de scholen te verbeteren.

Het nieuwe mobiliteitsplan maakt ook komaf met zwaar verkeer: er komt een algemeen verbod op vrachtverkeer in Haren. In de Ganzenweidestraat, een populaire rustplaats voor camionchauffeurs, worden de parkeerplaatsen aangepast opdat ze niet langer geschikt zijn voor vrachtwagens.

Lees verder onder de kaart

De kaart van het actieplan autoluw Haren van Brussel-Stad

| De kaart van het actieplan autoluw Haren van Brussel-Stad.

Evaluatie

Good Move Haren werd samen met een wijkraad uitgedacht. Een panel van burgers en verenigingen werd een paar keer uitgenodigd om de verschillende scenario’s te beoordelen. Op 27 november om 18.30 uur vindt er nog een openbare vergadering plaats in GC De Linde in Haren. Na die vergadering zal de concrete planning gecommuniceerd worden naar de buurt.

De uitvoering zal in twee fasen plaatsvinden: eerst het plaatsen van borden en het aanbrengen van wegmarkeringen, gevolgd door de uitgebreidere verbeteringen. Net als in de andere Brusselse gemeenten gaat het nieuwe mobiliteitsplan eerst een testfase in. Later volgt opnieuw een evaluatie en kunnen er eventueel aanpassingen worden doorgevoerd.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni