Nog drie scenario's voor herinrichting Ring

© PhotoNews

De Vlaamse regering onderzoekt drie mogelijke scenario's voor de herinrichting van het noordelijke deel van de Ring. In één scenario wordt er gesnoeid in het aantal op- en afritten, in een ander scenario wordt het doorgaand verkeer gescheiden van het lokale verkeer. Een derde alternatief omvat een combinatie van die twee. Eind dit jaar wil de Vlaamse regering de knoop doorhakken.

Dat hebben Vlaams minister van Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) en van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) woensdag bekendgemaakt.

De Vlaamse regering buigt zich al langer over de Brusselse Ring (R0). Die Ring heeft al jaren het imago van een onleefbare en te vermijden plek gekregen. Wie de Brusselse Ring zegt, zegt al gauw ook files, ongevallen en sluipverkeer in de omgeving. Met fietssnelwegen en extra openbaar vervoer (Brabantnet), doet de Vlaamse regering al allerlei inspanningen.

Maar ook de Ring zelf is aan een opknapbeurt toe. Zo wil Vlaanderen meer bepaald het noordelijke deel van de Ring, tussen de verkeerswisselaars van Groot-Bijgaarden en Sint-Stevens-Woluwe, aanpakken. In 2019 lagen er daarvoor nog zeven alternatieven op tafel. Na verdere analyses (o.a. milieu-effecten en maatschappelijke kosten-batenanalyse) blijven er nu drie alternatieven over.

Drie scenario's

Het eerste alternatief voorziet een optimalisatie van de bestaande infrastructuur door te schrappen en/of combineren van op- en afritten. Zo worden gevaarlijke weefbewegingen door de snelle opeenvolging van op - en afritten meer vermeden.

In een tweede alternatief is sprake van een parallelstructuur die zorgt voor een scheiding van het doorgaand en het lokale verkeer. Die parallelbanen, die aansluiten op het onderliggende wegennet, liggen dan aan beide kanten van de Ring. Het derde alternatief is een combinatie van de eerste twee opties "waarbij afhankelijk van de locatie een andere oplossing wordt gekozen".

Lange procedure

Bedoeling is dat de Vlaamse regering eind dit jaar een voorkeursalternatief aanduidt. In de eerste helft van 2022 zou dan een voorontwerp van de ruimtelijke plannen (GRUP) voorgelegd worden aan de adviesverlenende instanties. In de tweede helft van 2022 moet de Vlaamse regering zich dan kunnen buigen over een ontwerp-GRUP.

Donderdag wordt in het Vlaams Parlement een voortgangsrapport voorgesteld over de Vlaamse plannen rond de Brusselse Ring.

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?