Druk autoverkeer op de Kleine Ring, ter hoogte van de Gulden Vlieslaan

Ochtendspits eerste schooldagen weer even groot als voor corona

EC
© BRUZZ
08/09/2021

Sinds 1 september zijn de files in Brussel weer geleidelijk aan het stijgen. Dat blijkt uit cijfers van verkeersadministratie Brussel Mobiliteit. De files zijn nu gemiddeld een tiende hoger dan vorig jaar op dit moment.

Op 1 september stond er in Brussel ongeveer 5 procent meer file dan diezelfde dag vorig jaar. Tijdens de ochtendspits tussen 9 en 10 uur ’s morgens was dat wel al 10 procent. “Dat neigt naar de ochtendspits van 2019”, zegt woordvoerster Inge Paemen van Brussel Mobiliteit hierover.

Die verhouding heeft zich de voorbije dagen voortgezet: op 2 en 3 september ging de stijging van gemiddeld 8 naar gemiddeld 13 procent op spitsmomenten. “De dagen nadien bleven die aantallen dezelfde”, zegt Paemen.

Oktober

In de nationale verkeerscijfers leken de files tijdens de eerste schoolweek zelfs al hoger dan voor de coronacrisis, maar volgens Paemen moeten we hier een onderscheid maken tussen de snelwegen en de binnenstad. “Uitspraken op basis van TomTom-analyses rekenen de Ring mee, maar daar doen zich veel files voor buiten Brussel”, zegt Paemen. “Er is sowieso een trend vast te stellen naar minder autoverkeer ten voordele van andere verplaatsingsmiddelen.” Paemen verduidelijkt verder dat een langere file ook te maken kan hebben met werken of ongevallen en niet noodzakelijk alleen met meer autoverkeer.

Absolute cijfers over het aantal wagens op de weg, heeft Brussel Mobiliteit niet. De echte verkeerstoename verwacht de administratie pas vanaf 1 oktober, afhankelijk van wat het Overlegcomité tegen dan beslist. “De dag dat telewerk niet langer aanbevolen blijft voor Brussel, zullen we het merken op de weg”, besluit Paemen.

Verkeer in tunnels_files_Kleine Ring_grafiek Brussel Mobiliteit

| De files in de Brusselse tunnels in 2019 (oranje lijn), 2020 (geel) en 2021 (groen) vergeleken. De filedruk zijn weer hoger dan vorig jaar, maar nog niet even hoog als voor corona.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni