Ongezien woelige gemeenteraad in Anderlecht door circulatieplan

EDB, Jasmijn Post
© BRUZZ
15/09/2022

De gemeenteraad van Anderlecht over het circulatieplan verliep op een ongezien woelige manier. Er werden bedreigingen geuit aan het adres van verschillende gemeenteraadsleden en zowel burgers als politici verloren meermaals hun geduld, zo blijkt uit de livestream. Uiteindelijk werd de gemeenteraad vroeger stopgezet.

De gemeenteraad van Anderlecht begon donderdag met een burgervraag over de wijk Kuregem. Het circulatieplan ligt onder vuur van de buurtcomités, die om 18.00 uur al bijeenkwamen aan het Raadsplein om nadien hun grieven aan het college over te brengen. Een van hun belangrijkste eisen: een moratorium, of een tijdelijke opschorting, op het Good Move-plan.

De oppositie van MR, N-VA en PTB steunde de eisen van de burgers, met name die van een moratorium, en werd toegejuicht door de bewoners. De meerderheid werd uitgejouwd toen zij aan het woord kwam. Uiteindelijk raakten de gemoederen tussen burgers, meerderheid en oppositie zo verhit dat de gemeenteraad vroeger werd afgerond, zoals in de video's hierboven en hieronder te zien is. De klank wordt op bepaalde momenten bewust uitgezet.

Bloembakken

Schepen van Mobiliteit Susanne Müller-Hübsch (Groen) reageerde op de kritiek door uit te leggen dat er in december een evaluatie komt van het circulatieplan in Kuregem. Daarnaast komt er een wekelijkse permanentie voor mensen die vragen of opmerkingen hebben. Daarmee zou Müller-Hübsch - als de gemeenteraad niet zou zijn geschorst - gehoor hebben gegeven aan bepaalde pijnpunten die werden aangekaart in de motie van Lotfi Mostefa (PS - Vooruit - Les Engagés), Shahin Mohammad (Ecolo-Groen) en Nketo Bomele (Défi). Maar nog voordat daarover gestemd kon worden, werd de gemeenteraad geschorst.

De schepen zegt ook de communicatie tussen de burgers en de gemeente te willen verbeteren. "We hebben heel veel handelaars en verenigingen ontmoet, maar nu willen we het omdraaien. Eens per week organiseren we een permanentie zodat mensen bij ons kunnen komen met vragen en opmerkingen." Ze denkt bijvoorbeeld aan een vast moment per week waarop wie wil kan aanschuiven bij de vergadering. "De communicatie moet beter."

Tot slot wil Müller-Hübsch de gebruikte materialen aanpakken. "De bedoeling was om mooie verplaatsbare objecten te plaatsen, maar ze waren nog niet af. De betonblokken zijn superlelijk. We proberen een alternatief te voorzien met het Gewest, zoals bloembakken."

Moratorium

Volgens Anderlechts gemeenteraadslid Gilles Verstraeten (N-VA) werd de gemeenteraad niet zozeer geschorst omwille van de agressieve sfeer, maar omdat de oppositie een tekst van de meerderheid weigerde goed te keuren. "Maar ik ga niet ontkennen dat de sfeer zeer gespannen was, eigenlijk ongezien," vertelt Verstraeten aan BRUZZ.

"Het is de eerste keer dat de wijk Kuregem zich zo organiseert. Ik begrijp dat de mensen zich gefrustreerd voelen, want ze kaarten al jarenlang problemen aan inzake sluikstort, slecht gestructureerde, openbare ruimte of drugshandel. Daar heeft men nooit iets aan gedaan. Maar plots daalt men wel af met enkele betonblokken waardoor de buurtbewoners zich nog meer opgesloten voelen in hun buurt. De burgers komen in opstand met de middelen die ze hebben."

Maar het zijn niet enkel de burgers die hun geduld verloren en luid begonnen roepen omdat de meerderheid niet inging op hun vraag tot een moratorium. Ook de leider van de PS-fractie, Lotfi Mostefa, verliet de ruimte nadat hij tegen een tas had geschopt en een glas had gebroken. Burgemeester Fabrice Cumps (PS) dreigde meermaals de vergadering te schorsen.

"De burgemeester en de meerderheid weigerden te stemmen over de tekst van de oppositie die een moratorium op het circulatieplan wil instellen," vervolgt Verstraeten. "Dat deed de meerderheid door een zogenaamd amendement in te dienen. Maar dat zogenaamde amendement was geen echt amendement, maar verving de tekst van de oppositie door een andere. Toen ben ik ook zelf in een Franse colère geschoten. En omdat de oppositie weigerde mee te gaan in de tekst van de meerderheid, werd de gemeenteraad geschorst."

Good Move

Good Move is het mobiliteitsplan van de Brussels gewest dat stapsgewijs in verschillende gemeenten wordt ingevoerd. Het plan heeft zijn voor- en tegenstanders.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni