Claire Vandevivere (LB Jette), bij haar eedaflegging als burgemeester van Jette.

Ook Jette bezwijkt onder kritiek circulatieplan: ‘We gaan onze tijd nemen'

JB
© BRUZZ
18/10/2022

De burgemeester van Jette Claire Vandevivere (LBJette) verdedigt de beslissing van haar gemeentebestuur om het circulatieplan in de koelkast te stoppen. "We gaan onze tijd nemen."

Na Molenbeek en Anderlecht keert ook Jette op zijn stappen terug in het Good Move-verhaal. Het circulatieplan van de Brusselse gemeente wordt voorlopig on hold gezet en krijgt een vervroegde evaluatie.

Over ongeveer een maand worden de verkeersfilters in de Lecharlierwijk weggehaald en de volgende fasen van het circulatieplan worden voorlopig geschrapt.

“Naast een vroegere evaluatie komt er ook een uitgebreide raadpleging bij burgers, handelaars, scholen, noem maar op. Daar gaan we onze tijd voor nemen”, reageert burgemeester Vandevivere.

“Het participatieproces voor het circulatieplan vond tijdens de covidperiode plaats en dat was dus allesbehalve ideaal. Nu kennen de mensen het plan beter en kunnen we alles grondiger evalueren.”

Context

Vandevivere benadrukt dat zij als burgemeester moet luisteren naar haar inwoners. “Ik ben ambitieus op het vlak van mobiliteit, maar je moet als politica ook de nederigheid tonen om naar de burgers te luisteren. Zeker als de context allesbehalve sereen is.”

Het circulatieplan botste dan ook op veel kritiek van bewoners en handelaars, van wie er heel wat aangaven dat ze niet op de hoogte waren van de verkeersaanpassingen.

“De verkeersfilters weghalen sluit dan ook aan bij onze ambitie om de dialogen over de toekomst van het circulatieplan in een vredige context te kunnen voeren”, zegt de Jetse burgemeester. “Iedereen moet zich kunnen uitdrukken, mensen moeten zich goed kunnen voelen in onze wijk. Ondertussen blijven we zen.”

Groene teleurstelling

De enige leden van het college die niet akkoord gingen met de beslissing om het circulatieplan te bevriezen, zijn de groene schepenen Nathalie De Swaef (Groen), bevoegd voor Mobiliteit, en Bernard Van Nuffel (Ecolo), bevoegd voor Stadsaanleg. "Dit getuigt niet van goed bestuur", liet hij optekenen.

“Het is zoals in een huwelijk: je bent het niet altijd over alles eens”, reageert Vandevivere. “Het gaat vooral om een verschillende visie over de methodologie. Dat is niet het einde van de wereld.”

Good Move

Good Move is het mobiliteitsplan van de Brussels gewest dat stapsgewijs in verschillende gemeenten wordt ingevoerd. Het plan heeft zijn voor- en tegenstanders.

Lees ook

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni