Ruimtelijke herinrichting van de Ring rond Brussel (R0) deel Noord (simulatiebeeld)

| Ruimtelijke herinrichting van de Ring rond Brussel (R0) deel Noord (simulatiebeeld.)

Eind maart had de Vlaamse regering het tracé voor de herinrichting van de noordelijke Brusselse Ring al voorlopig vastgelegd in een Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP). In een volgende stap kan het openbaar onderzoek nu van start gaan. Van 2 mei tot en met 30 juni krijgt iedereen de kans om de nieuwe plannen in te kijken en feedback te geven.

Met de herinrichting van de Noordelijke Ring, het gebied tussen de verkeerswisselaar op de E40 in Groot-Bijgaarden en de verkeerswisselaar op de E40 in Sint-Stevens-Woluwe, wil de Vlaamse overheid, maar liefst 115 knelpunten aanpakken en de Ring zo afstemmen op "de noden van vandaag". De regering wil daarbij tegelijk de mobiliteit verbeteren, de leefbaarheid verhogen en zorgen voor meer veiligheid en multimodale bereikbaarheid in en rond Brussel en de Vlaamse Rand.

Aan de basis van het ontwerp-GRUP dat de Vlaamse regering daarvoor op 31 maart goedkeurde, ligt al een heel onderzoek naar mogelijke alternatieven en varianten voor de vernieuwing. Een aantal ontwerpen liggen nu al vast.

Zo komt er in de zone Zaventem tussen de verkeerswisselaars van de Ring met de E40 richting Leuven en de E19 een parallelstructuur en zal je dus op de grote knooppunten moeten kiezen tussen de doorgaande Ring of de parallelle Ring. Dat zal het aantal gevaarlijke weefbewegingen drastisch doen dalen wat ook de doorstroming ten goede komt. In de zone Wemmel, tussen de verkeerswisselaars met de A12 en de E40 richting Gent, worden volgens het plan de op- en afritten herschikt, waardoor ook hier de weefbewegingen kunnen verbeteren en zo veiliger gebeuren.

Daarnaast komen er 32 nieuwe of vernieuwde verbindingen voor fietsers en voetgangers over en onder de Ring. Er is ook sprake van 30 ecologische verbindingen en er wordt 2 hectare onthard.

Laatste aanpassingen

De komende 60 dagen is het nu aan inwoners en belanghebbenden om zich uit te spreken over het ontwerp-GRUP. Iedereen kan daarbij reageren op de plannen en tot 30 juni zijn daarvoor alle nodige documenten te raadplegen online op de website Werkenaandering.be of bij het gemeentebestuur van de betrokken gemeenten.

In een volgende en finale stap zal dan uiteindelijk een definitief GRUP worden opgemaakt waarbij de bezwaren uit het openbaar onderzoek worden aangepakt en de laatste aanpassingen worden doorgevoerd.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni