Een simulatiebeeld van de schoolomgeving van Klavertje 4 aan de Helihavenlaan

| Een toekomst van de heraangelegde buurt rond de school Klavertje 4.

Openbaar onderzoek voor veilige schoolomgeving Helihavenlaan gestart

SD
© BRUZZ
02/02/2022

De Helihavenlaan in de Noordwijk moet veiliger en autoluwer worden, volgens de Stad Brussel. In een heraanlegproject worden bredere voetpaden en een verkeersremmende inrichting voorzien ter hoogte van een basisschool. 36 parkeerplaatsen worden geschrapt. Het openbaar onderzoek voor de vergunning is gestart en loopt nog tot en met 3 maart.

Het project kadert in een schoolcontract van het Brussels Gewest voor de school Klavertje 4, een project om de relatie tussen de school en de omgeving ervan te versterken. Het Gewest financiert daarvoor verschillende ingrepen.

De openbare weg zal van gevel tot gevel over de volledige lengte van de school opnieuw worden heraangelegd. De rijweg wordt bovendien versmald en het voetpad wordt verbreed. Daarnaast zullen de 36 parkeerplaatsen worden verwijderd en wordt de ruimte op één niveau gebracht. Bij het begin en einde van de zone komen twee 'eilanden' in het midden van de straat om het verkeer te remmen.

Ook komt er een herstelplaats voor fietsen en wordt een deel van de weg ingericht als speels fietsparcours. In totaal worden 33 fietsnietjes geplaatst, net als 16 nieuwe bomen. De verbinding naar het verhoogde plateau van de appartementsgebouwen van de Lakense Haard wordt eveneens vernieuwd en krijgt een nieuwe grote landschapstrap.

Veiliger

Met de werken wil de Stad Brussel een veiligere omgeving creëren voor de kinderen van Klavertje 4. “Elke dag is het hier een komen en gaan van 350 kinderen,” zegt Ans Persoons, schepen voor Stedenbouw, Openbare ruimte en Nederlandstalig onderwijs (One.brussels-Vooruit).

“Ze komen bijna allemaal uit de buurt. Toch laten ouders hun kinderen hier niet met een gerust hart oversteken: te veel barrières, chaotisch autoverkeer, het is geen plek waar je graag wil zijn. Daar willen we met dit project verandering in brengen," aldus Persoons.

Het project zou voorafgaan aan andere heraanlegprojecten van het Wijkcontract Helihaven-Antwerpen. “De komende jaren transformeren we heel dit deel van de Helihavenlaan in een aangename, groenere en ook meer verkeersveilige plek,” zegt Arnaud Pinxteren, schepen bevoegd voor Stadsvernieuwing (Ecolo-Groen).

Tijdens het openbaar onderzoek kunnen burgers de plannen inkijken en becommentariëren. In een latere fase formuleert de overlegcommissie stedenbouw een advies, dat uiteindelijk kan leiden tot een bouwvergunning.

helihavenlaan klavertje 4.jpg

Hoe de schoolomgeving er momenteel uitziet.

0001kla-frontalview-framedwithlantern.jpg

Een toekomstbeeld.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni