Opleiding van Pro Velo doet onveiligheidsgevoel bij fietsers bijna halveren

ZM
© BRUZZ
07/05/2021

Na een theoretische en praktische opleiding neemt het onzekerheidsgevoel bij Brusselse fietsers beduidend af, dat blijkt uit een studie van Pro Velo en Mobiel 21 in opdracht van Brussel Mobiliteit. Na de trainingen halveerde de angst en stress bij de 200 deelnemers en vonden zes keer meer fietsers het aangenaam om in Brussel te fietsen.

In opdracht van Brussel Mobiliteit onderzocht Pro Velo en Mobiel 21 in de studie ‘Way Too Much’ het onveiligheidsgevoel bij 210 Brusselse fietsers, met en zonder ervaring. De deelnemers werden bevraagd naar wat zij de meest onveilige situaties in het verkeer vinden.

Links afslaan op groot kruispunt gevaarlijkste

Daar kwam de volgende top drie uit: links afslaan op een groot kruispunt, auto’s links inhalen die voor een verkeerslicht stilstaan en een helling afrijden op wegen met tramsporen. Deze situaties werden gevolgd door “in een straat met beperkt eenrichtingsverkeer rijden en het fietspad houdt op” en “je moet terug op een weg zonder fietspad”.

De 210 deelnemers kregen na deze bevraging een theoretische en praktische opleiding van Pro Velo om de nodige vaardigheden te verwerven om veilig in Brussel te fietsen en meer zelfvertrouwen te krijgen in het verkeer. Dat gaat van een goede kennis van verkeersborden tot het uitkiezen van een geschikte route.

Angst en stress halveren

Zes weken nadien werden 85 van hen opnieuw bevraagd om te bekijken wat de impact was van deze opleiding op hun onveiligheidsgevoel. Angst en stress daalden voor ongeveer de helft na de training en zes keer meer fietsers vindt fietsen in Brussel aangenaam.

Toch vindt 54 procent fietsen nog steeds niet eenvoudig, zelfs na de training. Daarom willen Pro Velo en Mobiel 21 dat er meer wordt ingezet op een degelijke infrastructuur, dat de gewestelijke fietsroutes in de kijker worden gezet en dat er sensibiliseringscampagnes komen over de voorrangsregels.

Bovendien benadrukken ze het belang van opleidingen voor volwassen om het onveiligheidsgevoel te verminderen.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni