Ouders en kinderen vragen meer schoolstraten voor betere luchtkwaliteit

MW
© BRUZZ - Belga
22/10/2022

Zo’n 400 ouders en kinderen verzamelden vrijdag voor de poorten van acht Brusselse scholen om er aandacht te vragen voor de luchtkwaliteit rondom scholen. Om die te verbeteren en de schoolomgeving veiliger te maken, vragen de ouders en vzw Chercheurs d’air meer schoolstraten in het Brusselse Gewest.

Ontbijt in de straat, spelletjes, petities, ouders die hun kinderen met de fiets naar school brachten, … De organisatie GoodPlanet Belgium, vzw Chercheurs d’air en ouderverenigingen hadden heel wat acties op poten gezet afgelopen vrijdag om aandacht te vragen voor de erbarmelijke luchtkwaliteit in de schoolomgeving.

“Verschillende recente studies tonen aan dat de concentratie stikstofdioxode (NO2) in de buurt van de Brusselse scholen ver boven de norm ligt die de WHO vooropstelt,” zegt Justine Di Prima van de vzw Chercheurs d’air. “Bovendien weten we dat kinderen erg gevoelig zijn voor luchtvervuiling.”

Meer schoolstraten voor propere lucht

Om die luchtkwaliteit te verbeteren, kijken Chercheurs d’air en GoodPlanet Belgium naar de aanleg van schoolstraten. “Die zorgen niet alleen voor een betere luchtkwaliteit in de buurt van scholen, maar maken van de schoolomgeving ook een plaats van ontmoeting voor ouders en hun kinderen,” klinkt het bij Sophie Jadin van GoodPlanet Belgium.

Van de 558 kleuter- en lagere scholen in Brussel, tellen er vandaag slechts 39 een schoolstraat. In de gemeente Oudergem zijn er volgens vzw Chercheurs d’air zelfs helemaal geen schoolstraten, noch plannen om er een in te richten. Onbegrijpelijk, vinden ze bij de vzw. “Dit gaat over volksgezondheid, niet om het inpalmen van de publieke ruimte,” zegt Justine Di Prima.

'Geen enkel gemeentebestuur neemt zelf initiatief'

“De meeste schoolstraten komen er momenteel onder impuls van wijkverenigingen of ouders,” gaat Di Prima verder. “Er is vooralsnog geen enkel gemeentebestuur dat pro-actief de handen uit de mouwen steekt.” Chercheurs d’air hoopt daarom dat elke gemeente schoolstraten integreert in haar circulatieplan.

De vereniging werkt tegen volgend jaar aan een inventaris met daarin alle straten die makkelijk kunnen worden afgesloten voor het verkeer en hoopt zo alvast een voorzet te geven voor meer schoolstraten in de hoofdstad.

In de Goffartstraat in Elsene toonden ouders en omwonenden vrijdag alvast hoe het anders kan. De straat was een tijdlang afgesloten voor het verkeer ter hoogte van het Institut Saint-Boniface Parnasse. Het wijkcomité Goffart wil er minder verkeer aan het begin en einde van elke schooldag.

“We vragen de nodige ingrepen om de luchtvervuiling in deze buurt terug te dringen en van de schoolomgeving een plek te maken waar ouders en kinderen elkaar kunnen ontmoeten,” legt Lucie Blondel van het wijkcomité Goffart uit.

Lees ook

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni