Parkeerbetalingen in Sint-Joost mogelijk illegaal sinds 2015

© SN/BRUZZ
| Archiefbeeld: wildparkeerders in de Leuvensesteenweg.

Het Hof van Cassatie heeft op 22 mei een beslissing van de vrederechter verbroken in de zaak over parkeerbetaling in de gemeente Sint-Joost. De gecontesteerde beslissing gaf privé-onderneming Rauwers de toestemming om het parkeren in de gemeente te controleren sinds 2015. Als het vredegerecht die nu opnieuw uitspraak moet doen in de zaak haar besluit veranderd, zullen alle parkeerbetalingen en boetes in de gemeente sinds 2015 als illegaal worden gezien.

Dit is de stelling die door de eiser aan de basis van het beroep en diens advocaat wordt ondersteund, volgens welke "een groepsvordering voor de terugbetaling van alle illegaal geïnde honoraria kan worden overwogen, en wordt overwogen".

De automobilist weigerde de parkeergelden die hem op 28 april 2016 door Rauwers was opgelegd te betalen. De eiser hield vast aan deze houding, zodat hij zich voor de Vredegerechtigheid van Oudergem bevond, die op 28 februari van vorig jaar de betwisting van de automobilist afwees.

Geen legale overeenkomst

Volgens de eiser is Rauwers niet in overeenstemming is met de wetgeving die van kracht is na het Brusselse parkeerbesluit van 22 januari 2009. Bovendien stelde hij dat het contract tussen Rauwers NV en de gemeente Sint-Joost op 31 december 2014 afliep. Er is dus sinds 1 januari 2015 in feite geen juridische band meer tussen de twee entiteiten. Ook zouden Rauwers en de gemeente geen tripartiete overeenkomst met het parking.brussels hebben gesloten.

De vrederechter van Oudergem had in zijn oordeel toch overwogen dat deze tripartiete overeenkomst als deel van het oorspronkelijke contract (dat op 31 december 2014 afliep) wel degelijk bestond. Rauwers had dit document echter niet in hun dossier opgenomen.

Het Hof van Cassatie heeft het arrest vernietigd op grond van een schending van 870 van het Gerechtelijk Wetboek, dat bepaalt dat "elk van de partijen de bewijslast heeft van de feiten die zij aanvoert".

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?