Big City 5 Fietsers verkeer BRUZZ ACTUA 1584

Hoewel het aantal fietsongevallen in Brussel is gestegen, is het risico erop fors gedaald. De stijging van het aantal ongevallen is vooral te wijten aan de toename van het aantal fietsers. Dat verklaarde minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen) in het Brussels parlement.

Volgens het Belgisch statistiekbureau Statbel werden er in 2022 in Brussel 4.172 verkeersongevallen gemeld. Dat is 6 procent meer dan het jaar voordien. "Statbel laat weten vooral bezorgd te zijn om het aantal fietsers dat is omgekomen bij verkeersongevallen", zei Brussels parlementslid Dominiek Lootens-Stael (Vlaams Belang) daarover. "Terwijl alle verkeersveiligheidsindicatoren al jaren dalen, blijft het aantal fietsers dat betrokken is bij verkeersongevallen stijgen."

Volgens Van den Brandt zijn er meer ongevallen doordat er meer fietsers zijn. Het ongevallenrisico vertoont sinds 2010 net wel een dalende trend. "In 2022 was dat risico met 35 procent afgenomen vergeleken met 2010. Dezelfde berekening voor zwaargewonde en dodelijke fietsslachtoffers toont dat het risico of de indexwaarde van 100 in 2010 naar 44 in 2022 is gegaan. Dat komt neer op een daling van 56 procent", zei Van den Brandt.

Nulvisie

Van den Brandt, benadrukt dat het gewest streeft naar een ambitieuze nulvisie: nul verkeersdoden en nul verkeersgewonden. Hoewel het dalende ongevallenrisico voor fietsers een positieve ontwikkeling is, erkent de minister dat er nog steeds uitdagingen zijn, vooral gezien het toenemende aantal fietsers op de weg.

Om de verkeersveiligheid te verbeteren, zet het gewest in op verschillende fronten, zegt Van den Brandt. "Enerzijds het uitbreiden en blijven versterken van de fietsinfrastructuur, veiligere kruispunten en de beheersing van de snelheid van het gemotoriseerd verkeer en anderzijds inzetten op opleiding, bewustmaking en handhaving voor alle gebruikers die bij fietsongevallen zijn betrokken."

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni