20180119 OPINIE Zone 30 BRUZZ ACTUA 1600

| Aan de gemeentegrenzen zullen borden komen met daarop 'Schaarbeek zone 30'

Schaarbeek belooft algemene zone 30 vanaf begin 2019

SDS
© BRUZZ
11/04/2018

De gemeente Schaarbeek belooft vanaf "begin 2019" een algemene zone 30 in te voeren, met uitzondering van 7 grote verkeersassen. Burgemeester Bernard Clerfayt (Défi) kondigde die snelheidsbeperking eerder al aan op de gemeenteraad, maar sinds dinsdag valt het ook effectief te lezen op de gemeentelijke website.

Burgemeester Clerfayt liet eind februari al op de gemeenteraad weten dat het college beslist had om van Schaarbeek een zone-30 te maken, uitgezonderd de grote gewestelijke verkeersassen. Hij beloofde ook 'geleidelijke ingrepen om de veiligheid te verhogen', zoals ‘Spaanse verkeerslichten’ die op rood springen bij hardrijders, en administratieve hulp om extra boetes te verwerken.

Dinsdag publiceerde Schaarbeek dit voornemen ook op haar website. De hele gemeente wordt effectief zone 30. Enkel de Lambermont-, Rogier- en Leopold III-laan, de Haachtse- en Leuvensesteenweg en de Paleizen- en Vooruitgangsstraat blijven zone 50.

“Het gemeentelijk mobiliteitsplan dateert uit 2009, en moest toch opnieuw geëvalueerd worden”, zegt schepen van Mobiliteit Denis Grimberghs (CDH) in La Capitale. “We moesten een duidelijk signaal geven wat de snelheid betreft. We veranderen volledig van aanpak: 30 wordt nu de regel, en 50 de uitzondering.” Dat leidt tot minder lawaai, fijn stof en ongelukken volgens de schepen. Het maakt de situatie voor automobilisten ook duidelijker, en zal het de vlotte doorstroming van het verkeer bevorderen. (Lees verder onder de kaart)

Vanaf begin 2019 zou in Schaarbeek een algemene zone 30 moeten gelden, behalve dan op een 7-tal verkeersassen. Klik op de groene assen voor meer info.

Burgercollectief tevreden

“We zien dit als een eerste stap in de goede richting”, reageert het burgercollectief 1030/0. Dat zette druk op de ketel via een petitie die snel 3.500 handtekeningen verzamelde, en onder meer een snelheidslimiet van 30 kilometer per uur eiste.

“Toch is deze ingreep slechts zinvol als ze samengaat met aanpassingen aan de infrastructuur en het straatbeeld, met een betere verdeling van de publieke ruimte, met gerichte sensibiliseringscampagnes en met voldoende controles en repressieve maatregelen. Wanneer de zone 30 dode letter blijft, zal ze alleen het gevoel van straffeloosheid doen toenemen.”

Het burgercollectief 1030/0 vraagt een snelle invoering van de zone 30 “waarvan de tijdslijn op dit moment onbestemd lijkt”. Bovendien verbaast het zich erover dat “net de gevaarlijkste assen van de gemeente zoals de Paleizenstraat of Leuvensesteenweg” uitgesloten zijn van de maatregel.

Niet voor begin 2019

Een concrete startdatum voor de invoering van de zone 30 gaf Schaarbeek inderdaad tot nu toe nog niet. “De maatregel treedt niet voor begin 2019 in werking”, zegt schepen Grimberghs in de krant. “Omdat de verkeerssignalisatie overal moet worden aangepast. Borden met ‘Schaarbeek zone 30’ zullen aan de ingangen van de gemeente worden geplaatst, en er komen ook meer snelheidsmeters, ter indicatie.”

Maar de schepen belooft niet enkel preventief te werken: “We zullen de timing van controlecampagnes moeten overleggen met de politiezone. Als de pakkans te klein is, zullen automobilisten vaker de regels aan hun laars lappen.” Bovendien overlegt de gemeente ook met het Gewest over trajectcontroles. Op de Haachtsesteenweg komt al zeker trajectcontrole.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Schaarbeek, Mobiliteit, Samenleving, 1030/0, zone 30, verkeersdoden, verkeersveiligheid

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni