Bernard Clerfayt DéFi gewezen staatssecretaris Kazachgate

| Schaarbeeks burgemeester Bernard Clerfayt (Défi) beloofde geleidelijke ingrepen om de verkeersveiligheid te vergroten

Burgercollectief 1030/0 eist meer verkeersveiligheid in Schaarbeek

SDS
© BRUZZ
01/03/2018

Misnoegde burgers hebben woensdagavond weer een interpellatie gehouden op de Schaarbeekse gemeenteraad. Elise Blondel klaagde voor het nieuwe collectief 1030/0 het gebrek aan verkeersveiligheid in de ezelsgemeente aan. Burgemeester Bernard Clerfayt beloofde 'geleidelijke ingrepen om de veiligheid te verhogen'. Zo komen er 'Spaanse verkeerslichten', die op rood springen als er een snelheidsduivel passeert.

“Het is niet de eerste keer dat burgers dit probleem aankaarten”, zei de woordvoerster van het burgercollectief tegen het college. “Maar de afgelopen maanden werd het te gortig, met vier grote ongelukken en twee doden. Er wordt gekoerst in de straten, en in het wilde weg geparkeerd. Burgers hebben zich gemobiliseerd en ruim 3.000 handtekeningen ingezameld.”

Het collectief 1030/0 vraagt daarom drie maatregelen: “Een veralgemeende zone-30, die voldoende gecontroleerd wordt. Daarnaast vragen wij een nultolerantie voor verkeersinbreuken. Auto’s die wildparkeren op het voetpad en zo de vrije baan van voetgangers verhinderen, moeten meteen op de bon geslingerd worden. De gemeente moet zelf lidars kopen, de laserradar die onlangs bij een controle van een week zijn nut nog bewees. De politie moet meer systematisch optreden.”

Ten derde wil Blondel meer ruimte voor zwakke weggebruikers in de openbare ruimte. “Er moeten meer zebrapaden en snelheidsdrempels komen. Oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers moeten ook beter verlicht worden.”

Nadat de woordvoerster van het collectief afsloot met een oproep tot concrete actie, kreeg ze een lang aanhoudend applaus vanaf de publieksbanken.

“Het mobiliteitsplan is al enkele jaren oud, en heeft op termijn als doel een algemene zone-30”, stak burgemeester Bernard Clerfayt (Défi) van wal. “De uitvoering heeft een lichte vertraging, maar alle wegeniswerken die worden uitgevoerd, hebben als doel om geleidelijk de verkeerssituatie te verbeteren.”

'Meer nodig dan woorden voor zone 30'

“Na het drama in november hebben Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet (SP.A) en staatssecretaris van Verkeersveiligheid Bianca Debaets (CD&V) in de media aangekondigd dat het hele gewest een zone-30 met uitzonderingen moet worden. Veel burgemeesters zijn het daarmee al eens, maar daarvoor moet ook actie worden ondernomen. In de maand januari hebben wij als college beslist dat Schaarbeek een zone-30 wordt, uitgezonderd de grote, gewestelijke verkeersassen als bijvoorbeeld de Lambermontlaan, de Haachtse- of Leuvensesteenweg.”

Clerfayt verwees ook naar de recente beslissingen van staatssecretaris Debaets om meer lidars te leasen, en camera’s op te hangen voor de lage-emissiezone, die de verkeersveiligheid ten goede zullen komen. “Er komt ook een administratief centrum waar de boetes zullen worden verwerkt. Dat zal de werklast bij de politie verlichten. In de zone Noord zullen vier agenten vrijgemaakt kunnen worden voor controleacties.”

Schaarbeek krijgt tevens ‘Spaanse verkeerslichten’, kondigde de burgemeester aan. “Dat soort verkeerslichten meten de snelheid van de passerende auto’s. Rijden ze te snel, dan springt het licht op rood. Uiteraard zeg ik u niet waar die verkeerslichten komen.”

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Schaarbeek , Samenleving , Justitie , verkeersonveiligheid , foutparkeren , wildparkeren , snelheidscontroles , straatracer

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni