Schaarbeek evalueert circulatieplan Azaleawijk: ’Succes met aandachtspunten’

AD
© BRUZZ
21/04/2023

De eerste evaluatie van het nieuwe circulatieplan in de Schaarbeekse Azaleawijk, is overwegend positief. Het autoverkeer is sterk afgenomen, terwijl het aantal fietsers is toegenomen in de wijk. De veiligheid in de schoolomgeving blijft wel een belangrijk aandachtspunt.

De wijk Colignon-Josaphat in hartje Schaarbeek is een van de wijken die in het kader van Good Move autoluw wordt gemaakt. Om rekening te houden met de specifieke kenmerken van de wijken en beter overleg te kunnen plannen met de buurt, besliste de gemeente om dit gebied op te delen in drie wijken: Azalea, Koninklijke Sinte-Maria en Berenkuil.

De Azaleawijk werd als eerste heringericht, en nu ook geëvalueerd door het gemeentebestuur.

Minder snelheidsovertredingen, meer fietsers

“De hoofddoelstelling van de autoluwe wijken is om de wijken leefbaarder te maken door het sluipverkeer weg te halen uit de wijk”, zegt Adelheid Byttebier (Groen), schepen van Mobiliteit in Schaarbeek. “Dat is ook gelukt: met 36 procent minder autoverkeer heeft het plan zijn effect niet gemist.”

Uit snelheidsmetingen van de politie blijkt dat de 30 kilometer per uur zone doorgaans gerespecteerd wordt en dat ook de gemiddelde snelheid positief evolueert. Sinds de invoering van de verkeerswijzigingen, is het aantal snelheidsovertredingen met acht procent gedaald.

Uit cijfers van het Fietsobservatorium is daarnaast gebleken dat het aantal fietsers in de Azaleawijk tussen 2019 en 2022 met 38 procent gestegen is. De trend zet zich voort in het aantal voetgangers in de wijk: op plaatsen als Stobbaerts komt 13 procent van de passanten nu te voet, een paar jaar geleden was dat maar 2 procent.

In de toekomst zullen nog andere wijzigingen worden doorgevoerd, zoals de herinrichting van het Prévost-Delaunayplein, het kruispunt Azalea/Eisenhower en de definitieve aanleg van de verkeersfilter op de Stobbaertslaan.

Aandachtspunten

Al blijven er ook nog een aantal belangrijke aandachtspunten, zegt de schepen. “Nu we de evaluatie met duidelijke cijfers in handen hebben, weten we dat we nog op enkele plaatsen moeten remediëren”, aldus Byttebier. “We vinden het belangrijk dat de schoolomgeving veilig is en de chaotische situatie daar verdwijnt."

Ook in de omliggende straten van de scholen - zoals de Rogier- en Chazallaan - is tijdens de spitsuren nog altijd filevorming. Om het verkeer daar vlotter te laten rijden, wil Byttebier de verkeerslichten in de omgeving beter afstemmen op drie kruispunten: Chazal-Rogier, Rogier-Deschanel en Wahis-Meiser. Om ervoor te zorgen dat bussen 64 en 65 vlotter over de Chazallaan kunnen rijden, wordt ook de mogelijkheid bestudeerd om een verkeerslichtfase in te bouwen op het kruispunt Rogier-Chazal, waarbij bussen voorrang krijgen.

“Daarnaast zullen we in de Stobbaertslaan, tussen het Weldoenersplein en de Josse Impensstraat, autoverkeer opnieuw in beide richtingen toelaten. Hierdoor rijden automobilisten vanuit de Impensstraat direct naar de Rogierlaan en moeten zij niet passeren voor de scholen en crèche lager op de Stobbaertslaan.” Om ook de fietsveiligheid te verbeteren, krijgt de Chazallaan - tussen de Rogier- en Cambierlaan - een okerkleurige fietsmarkering in beide richtingen.

De wijzigingen die nu zullen worden doorgevoerd, zullen later opnieuw geëvalueerd worden.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni