Het Biestebroekdok en omgeving.

Schepen van Mobiliteit in Anderlecht wil tram voor Biestebroekwijk

© BRUZZ
21/11/2023

De Biestebroekwijk in Anderlecht is in volle expansie. Binnen de vijf jaar moet het oude industrieterrein aan het Biestebroekdok de thuishaven worden van 15.000 nieuwe bewoners. Alleen is het openbaarvervoer daar nog niet op afgestemd. Anderlechts schepen voor Mobiliteit Susanne Müller-Hübsch (Groen) wil daarom een tramlijn op de middenberm van de Industrielaan.

Het terrein van 47 hectare aan het Biestebroekdok is in volle ontwikkeling. De wijk zal volgens de gemeente Anderlecht op termijn 12.000 tot 15.000 nieuwe inwoners tellen, met onvermijdelijk een impact op de mobiliteit in de gemeente.

"De plannen voor de Biestebroekwijk zijn in 2017, tijdens de vorige legislatuur, goedgekeurd," legt Müller-Hübsch uit, "maar het gemeentebestuur heeft toen de kans gemist om ook een tramlijn te voorzien in het bijzondere bestemmingsplan (BBP)." Met dat BBP stuurt de gemeente op wijkniveau de ruimtelijke ordening.

"Vandaag rijdt er wel een bus die onder andere de Lucernaschool bedient, maar de capaciteit van het openbaar vervoer is te laag," stelt de schepen vast. Ze betreurt dan ook dat het tramplan van de MIVB, dat samen met het Gewest is uitgewerkt, niet voorziet in een tramlijn op de middenberm van de Industrielaan. "Een gemiste kans," vindt de schepen. "Men had dit in 2017 moeten koppelen aan het BBP Biestebroek. Dat is toen niet gebeurd, dus zoeken we nu naar oplossingen."

Lijn 49 ombuigen

Een van de mogelijke oplossingen is om alsnog een tramlijn aan te leggen op de middenberm van de Industrielaan. Het kabinet van Elke Van den Brandt bevestigt dat dit momenteel "niet rechtsreeks voorzien is in het tramplan, maar we bekijken of we lijn 49 zouden kunnen ombuigen naar de Industrielaan om ook de Biestebroekwijk te bedienen," zegt woordvoerder Pieterjan Desmet.

20231121_Tramplan MIVB 2023
© MIVB | Het 'richtplan tramplan' van Mobiliteitsminister Elke Van den Brandt voorziet o.a. het nieuwe tramnetwerk 'Middenring West'.

Lijn 49 is momenteel nog een buslijn, maar het Gewest en de MIVB plannen een gedeeltelijke vertramming van het traject. Dat kadert binnen de ontwikkeling van de tramverbinding Middenring West, die moet anticiperen op de ontwikkeling van het westen van Brussel.

"Mocht die beslissing genomen worden, dan kan die lijn in principe nog toegevoegd worden aan het tramplan," zegt Desmet. "We staan alleszins achter het idee om de wijk te ontsluiten met een tramlijn."

De concrete uitwerking maakt het onderwerp uit van verdere besprekingen tussen gemeente en Gewest en biedt geen oplossing op de korte termijn.

Extra buslijn?

Dat beseft ook schepen Müler-Hübsch. "We denken daarom aan een extra buslijn op de middenberm van de Industrielaan en/of een verhoogde frequentie van de bestaande lijnen." Verder bekijkt de schepen met de Vlaamse vervoersmaatschappij De Lijn of de capaciteit van bus 170 naar het Zuidstation zou kunnen uitbreiden.

20231121_Industrielaan Anderlecht
© BRUZZ | De Industrielaan in Anderlecht.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie