Schepencollege Vilvoorde wil project ringtrambus bijsturen

© Herman Walraet / Twitter

Het Vilvoords schepencollege staat op zich positief tegenover de komst van de ringtrambus die de Heizel zal verbinden met Brussels Airport, maar is niet akkoord met een aantal punten uit de aanvraag die De Werkvennootschap heeft ingediend voor het krijgen van een omgevingsvergunning voor het project.

Op het Heldenplein in Vilvoorde, waar verschillende drukke verkeersstromen samenkomen, worden in het kader van de werken voor de aanleg van een tracé in eigen bedding de twee rotondes vervangen door kruispunten met intelligente verkeerslichten. Ook de wegen die aansluiten op het plein, de woonstraten in Koningslo en de woonwijk Kassei worden grondig vernieuwd.

In de Stationlei krijgt de trambus een vrije busbaan in beide richtingen en wordt voor het autoverkeer éénrichtingsverkeer ingesteld. De start van de werken in Vilvoorde is voorzien voor het voorjaar van 2020.

Vilvoorde staat globaal genomen positief tegenover het project. Het versterkt en moderniseert het openbaar vervoer in Vilvoorde en de Noordrand rond Brussel in belangrijke mate en de Vlaamse overheid investeert in een verbetering van de infrastructuur.

"Inwoners uit Vilvoorde en omstreken zullen dankzij de nieuwe, gereserveerde busstroken betrouwbaar en stipt de luchthaven, het UZ in Jette of het station van Vilvoorde kunnen bereiken", aldus het schepencollege. Vilvoorde verwacht tevens een verbetering van de luchtkwaliteit en een heropleving van het handelscentrum.

Negatief advies

De vergunningsaanvraag krijgt echter een deels negatief advies wegens onvoldoende aandacht voor de veiligheid van de zwakke weggebruikers op enkele punten in Kassei, op de oversteekplaatsen en de voetgangerszone van het Heldenplein, in de Stationlei en de Hanssenslaan. Bij de herinrichting van het Heldenplein moet er meer werk gemaakt worden van vergroening.

Vilvoorde wil ook compensatie voor het verlies aan parkeerplaatsen in de Stationlei en overleg over een bijkomende ondertunneling van de spoorbedding met het oog op de realisatie van het initieel voorgestelde tracé over de CAT-site achter het station.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Lees ook

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?