Snel interventieteam voor tunnels laat op zich wachten

© Photonews

Minister van Mobiliteit Pascal Smet (SP.A) kondigde in 2016 aan dat er een snel interventieteam zou opgericht worden om defecte voertuigen weg te slepen uit tunnels. Maandag zei Smet in de bevoegde commissie van het Brussels Parlement dat de openbare aanbesteding nog steeds niet is gepubliceerd. Brussels parlementslid Paul Delva (CD&V) reageert ontgoocheld.

"De Brusselse tunnels zijn vandaag cruciaal voor een vlotte mobiliteit in onze stad. De recent gestarte renovatie van de Reyerstunnels is, ondanks de verkeershinder, dan ook onvermijdelijk en hoognodig. Helaas gaat er zelden een week voorbij zonder incident in een van de tunnels," stelt Delva.

"In 2016 juichte ik de oprichting toe van een snel interventieteam dat de tunnels snel vrijmaakt en hierbij de veiligheid van de weggebruikers verzekert. Vandaag ben ik echter ontgoocheld over het nieuwe uitstel en vraag me af of het nog wel verantwoord is om te spreken van een 'snel' interventieteam," besluit Delva.

Het interventieteam zou opgericht worden via een openbare aanbesteding zoals voorzien is in het meerjareninvesteringsprogramma voor de renovatie van de tunnels. Deze aanbesteding zou in de zomer van 2017 gegund worden, zodat het snel interventieteam nog dat jaar operationeel zou zijn.

'Toch nog deze legislatuur'

In september 2017 was de openbare aanbesteding echter nog steeds niet gegund, omdat ze gebaseerd was op een achterhaalde wetgeving. De aanbesteding zou later op het jaar worden gepubliceerd, zoals het snel interventieteam ten vroegste in 2018 operationeel zou zijn. Maar ook dat bleek te ambitieus.

Maandag antwoordde minister Smet op een vraag van Delva dat de openbare aanbesteding nog steeds niet gepubliceerd is, omdat er bijkomende verduidelijkingen nodig waren in het ontwerpbestek.

Eind deze maand zou de publicatie dan alsnog kunnen volgen. Minister Smet "gaat ervan uit dat het snel interventieteam deze legislatuur nog operationeel is."

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.
Lees ook

Nieuws uit Brussel in je mailbox?