1793 METRO 3 paneel

'Stop werken metrolijn 3 en investeer in fietsen voor scholen'

CD
© BRUZZ
20/02/2023

Metrolijn 3 zal opnieuw meer geld kosten en de werken zullen langer duren dan voorzien. De werken stopzetten en het geld investeren in fietsen voor scholen, dat moet gebeuren volgens sociaal en economisch geograaf Chris Kesteloot (KU Leuven).

Onlangs werd er opnieuw een raming gemaakt van de kost voor de bouw van metrolijn 3. Opnieuw stijgt de kostprijs, deze keer met 400 miljoen tot 2,65 miljard euro. Om alles nog te financieren, pleitte Brussels minister van Begroting Sven Gatz (Open Vld) eerder al voor meer middelen uit Beliris. De regering zou zelfs kunnen beslissen om het hele Beliris-fonds te gebruiken.

Een slecht idee, vindt sociaal en economisch geograaf Chris Kesteloot, want met Beliris wordt onder andere ook de renovatie van sociale woningen en bepaalde fietsinfrastructuur betaald. Een beter idee volgens Kesteloot is om de werken zo snel mogelijk stop te zetten.

Een terugkerend argument om de werken niet stop te zetten, is dat er nu al zoveel werd geïnvesteerd in de nieuwe metrolijn. "In 2019 was daar ook al sprake van, omdat er toen al veel geld was uitgegeven aan de studies. Maar als we de werken laten doorgaan, zal er nog heel wat extra moeten geïnvesteerd worden", zegt Kesteloot.

Mobiliteitsplan voor scholen

Een van de argumenten voor metrolijn 3 is dat er een ondercapaciteit is van bus-, tram- en metrolijnen. "Er werd bijvoorbeeld gewezen naar tramlijn 55 die zogezegd overbevraagd zou zijn. Dat betwijfel ik, gezien het gebruik sterk is verminderd door telewerk en er sinds de coronacrisis meer gefietst wordt", zegt Kesteloot.

"Een van de redenen van zogezegde saturatie is dat er veel scholen langs die lijn bestaan", vult Kesteloot aan. "Het gaat voornamelijk om lokaal verkeer, en dus reizigers die een tweetal haltes meereizen."

Een betere optie dan metrolijn 3, is volgens Kesteloot daarom om een fietsoperatie voor scholen op te zetten. "Het Gewest zou samen met de scholen mobiliteitsplannen kunnen opstellen en duizend fietsen kopen voor de scholen. Zo krijgt iedereen de kans om met de fiets naar school te gaan."

Het zou de bedoeling zijn om de leerlingen ook te leren fietsen, hen de gevaren te tonen en het fietsreglement uit te leggen. "Op die manier krijgen we een systeem dat fietsgebruik aan jonge bevolking wordt aangeleerd. Ik ben geen specialist wat fietsen betreft, maar het lijkt me een beloftevolle piste die onderzocht zou moeten worden", zegt Kesteloot.

'Het openbaar vervoer is super belangrijk, maar we moeten niet alles op metrolijn 3 inzetten'

Thomas Deweer, Fietsersbond

Hoewel het geen uitgewerkt idee is, vindt de Fietsersbond het wel een goede aanzet. “We hopen vooral dat niet al het geld van Beliris naar de metrolijn gaat”, zegt Thomas Deweer van de Fietsersbond. “Dat zou problematisch zijn, omdat er normaal veel geld uit dat fonds naar fietsinfrastructuur gaat.”

Zo zijn er studies bezig die bekijken of de fietssnelwegen van Vlaanderen naar Brussel verder doorgetrokken kunnen worden. “Als er geen geld meer is van Beliris, zullen die ideeën niet uitgevoerd worden”, zegt Deweer. En die fietsinfrastructuur is net heel belangrijk, benadrukt Deweer. “Je kan het ouders niet kwalijk nemen dat ze hun kinderen met de auto naar school brengen, als het onveilig is om te fietsen.”

Schoolvervoerplannen zijn volgens de Fietsersbond dus zeker een goed idee, mits er extra wordt geïnvesteerd in betere fietsinfrastructuur. “Bovendien heeft Brussel Mobiliteit al een traject voor schoolvervoerplannen samen met Good Planet. Al kan dat meer gepusht worden. De plannen worden gemaakt, maar de scholen moeten het uiteindelijk opvolgen. Met het lerarentekort is dat niet altijd zo simpel”, zegt Deweer.

In elk geval is er volgens de Fietsersbond meer aandacht nodig voor fietsers in het mobiliteitsplan van de toekomst. "Het openbaar vervoer is super belangrijk, maar we moeten niet alles op metrolijn 3 inzetten."

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel, Mobiliteit, metrolijn 3, Chris Kesteloot, Thomas Deweer, Fietsersbond

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni