Tegenstrijdige wegsignalisatie veroorzaakt al verwarring voor start circulatieplan

© Kabinet-Dhondt
| De autovrije zone in de Kapellestraat is al enkele dagen afgesloten.

Morgen, dinsdag, treedt het nieuwe circulatieplan van de Stad Brussel in werking. De uitrol zorgt vandaag echter al bij sommige automobilisten voor verwarring. Op heel wat plaatsen in de stad lijkt het nieuwe plan namelijk al in voege door betonblokken en nieuwe verkeersborden die een dag, soms meerdere, voor de officiële inwerkingtreding van het plan onthuld zijn.

De lokale uitvoering van het gewestelijke mobiliteitsplan Good Move, wordt stilaan zichtbaar in het Brusselse straatbeeld. “We zijn sinds zaterdag begonnen met het onthullen van alle borden,” verklaart Brussels schepen van Mobiliteit Bart Dhondt (Groen). “Dat loopt het hele weekend door. Het gaat om ongeveer 800 borden die onthuld moeten worden en 200 die bedekt of weggehaald moeten worden.”

Dat logistieke huzarenstukje zorgt op heel wat plaatsen in de stad voor verwarring bij automobilisten. Veel van de nieuwe verkeersborden zijn al zichtbaar, maar worden nog niet overal gevolgd. Wat met de oude verkeerssituatie?

20220814_Zandstraat_circulatieplan Vijfhoek verkeersborden.
© RV
| Op de hoek van de Peterseliestraat en de Broekstraat staan de nieuwe en oude verkeersborden naast elkaar opgesteld, maar spreken ze elkaar tegen.

“Bewoners, die weten dat het plan pas morgen in werking treedt, volgen nog de oude verkeersregels, terwijl bezoekers en toeristen door de nieuwe signalisatie en zonder het te weten al het nieuwe circulatieplan volgen,” merken enkele inwoners van de Vijfhoek op.

Zo negeren velen het (nieuwe) verbod om van de Léon Lepagestraat richting de Varkensmarkt te rijden of steken veel bestuurders het Ijzerplein nog over richting Koopliedenstraat en Antwerpselaan, ondanks de nieuwe betonblokken en verbodsborden. “Dat zorgt voor gevaarlijke verkeerssituaties, met soms ook agressie,” klinkt het.

Er is ook onduidelijkheid in de Nieuwstraat-wijk, waar in de Zandstraat de rijrichting wordt omgedraaid. “Het plan start officieel pas dinsdag, maar de verkeersborden staan hier al opgesteld,” vertelt bewoner Arie van der Zwan. “Vrijdagnacht heeft iemand het plastic er al afgehaald. Dat geeft dus een idiote situatie, want de meeste bewoners rijden nog volgens de oude situatie, terwijl toeristen en mensen van buiten Brussel de nieuwe verkeersborden volgen.”

‘Volg de nieuwe borden vandaag al zo goed mogelijk op’

“Sommige mensen volgen de nieuwe borden al op, anderen vinden het nog wat verwarrend,” stelt ook Dhondt vast. “Maar als iedereen voorzichtig en aandachtig is voor de wijzigingen en de nieuwe borden zo goed mogelijk opvolgt, is het veilig voor iedereen,” zegt de mobiliteitsschepen, die veel begrip heeft voor de verwarring bij sommige mensen.

“Daarom de keuze om het nieuwe circulatieplan in een rustige periode met weinig verkeer uit te rollen. Dit lange weekend is een van de rustigste periodes van het jaar,” aldus schepen Dhondt. “We vragen dit weekend een beetje flexibiliteit van iedereen. Tegen morgen zal alle signalisatie volgens het nieuwe schema georganiseerd zijn.”

20220815_GOOD MOVE STAD BRUSSEL IJZER BETONBLOKKEN
© BRUZZ
| Betonblokken en nieuwe verkeersborden moeten sinds dit weekend verhinderen dat automobilisten vanuit de Diksmuidelaan het Ijzerplein oversteken richting de Koopliedenstraat en de Antwerpselaan.

Om die klus tegen dinsdagochtend geklaard te krijgen, zijn de gemeentediensten dit weekend volop in de weer, ook om eventueel onduidelijke situaties te corrigeren. Morgenochtend om 6.30 uur wordt nog een belangrijke ingreep gedaan, aldus Dhondt. “Dan plaatsen we een aantal bloembakken en andere verkeersfilters.”

"In de loop van de week zullen nog enkele bijkomende ingrepen gebeuren om het nieuwe circulatieschema nog duidelijker te maken." Zo staan nog bijkomende markeringen en beweegbare paaltjes gepland.

Informatiecampagne

Aan de voorafgaande communicatie zal het volgens Dhondt alvast niet liggen. “Het kan altijd zijn dat we sommige mensen niet hebben kunnen bereiken, maar we hebben ervoor gezorgd dat wie zich wil informeren, dat ook kan.”

“Sinds februari heeft elke bewoner van Stad Brussel twee folders in de bus ontvangen over Good Move, met daarin informatie over de verkeerswijzigingen. In de Brusseleir, het gemeentemagazine van Stad Brussel, hebben we ook geïnformeerd," zegt Dhondt.

"Verder was er een sociale mediacampagne waarmee we 100.000 mensen wisten te bereiken en hebben we een twintigtal wijkvergaderingen georganiseerd om mensen te sensibiliseren. Sinds twee weken staan borden op het terrein om mensen te begeleiden naar de website, waar ze ook alle informatie vinden over de rijrichtingen die gaan veranderen.”

Good Move

Good Move is het mobiliteitsplan van de Brussels gewest dat stapsgewijs in verschillende gemeenten wordt ingevoerd. Het plan heeft zijn voor- en tegenstanders.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?