| Onder meer Filter Café Filtré ondertekende mee de oproep.

Twintig organisaties eisen actie: 'Wat met ambitieus circulatieplan voor Brussel-Stad?

TRO
© BRUZZ
16/09/2021

Twintig Brusselse milieu-, mobiliteits- en lokale organisaties vragen de stad Brussel om duidelijkheid over het circulatieplan. "Het is aan jullie: burgemeester en schepenen."

Voor de twintig organisaties is de maat vol. "Vandaag heeft het schepencollege van Brussel-Stad de kans om de mobiliteit in de straten structureel aan te pakken", schrijven ze. Ze vragen om "mobiliteitsprioriteiten uit vervlogen tijden op zijn kop te zetten en actieve vervoersmodi mogelijk te maken op een veilige manier".

Concreet willen ze aan de vooravond van de week van de mobiliteit weten hoe het staat met het lokale mobiliteitsplan dat binnen de vijfhoek de ambities van het gewestelijke mobiliteitsplan Good Move zou moeten vormgeven. Daarin wordt uitgesproken dat het gebruik van de wagen moet dalen, het doorgaand verkeer geweerd moet worden uit woonwijken, het fietsgebruik verdrievoudigd moet worden, de openbare ruimte teruggegeven moet worden aan de Brusselaars en vijftig autoluwe wijken moeten worden ingericht.

Onder de ondertekenaars bevinden zich onder meer ARAU, BRAL, Bruxsel'Air, de buurtcomités Alhambra, Anderlechtsepoort, Bloemenhofplein en Stalingrad, de Fietsersbond en Greenpeace.

"Er is actie gevoerd, er zijn plannen gemaakt en talloze adviezen geformuleerd. Nu is het aan jullie, beste burgemeester en schepenen", zo wordt de oproep besloten. "Neem jullie verantwoordelijkheid, toon moed en politiek leiderschap en geef de Brusselaars een ambitieus en visionair circulatieplan. Wij wachten vol ongeduld."

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni