| De Uber-chauffeurs.

Uber mag vanaf zaterdag weer in Brussel rijden

© Belga - BRUZZ
10/12/2021

De commissie Binnenlandse Zaken van het Brussels Parlement heeft donderdagavond het geamendeerde voorstel van noodordonnantie - waarover de meerderheid donderdagochtend een akkoord bereikte - goedgekeurd, waardoor Uberchauffeurs vanaf zaterdag opnieuw aan de slag kunnen. De meerderheid stemde voor, MR, N-VA en cdH tegen, terwijl PVDA zich onthield.

De noodordonnantie kwam er nadat Uber het UberX-platform op 26 november had afgesloten als gevolg van een arrest van het hof van beroep, waardoor de naar schatting 2.000 VVC-chauffeurs (verhuur van voertuigen met chauffeur) niet meer konden werken. De tekst kreeg de naam 'sparadrap'-ordonnantie om de getroffen chauffeurs tijdelijk terug aan de slag te helpen, in afwachting van de inwerkingtreding van het definitieve taxiplan, dat toevallig op 25 november groen licht kreeg van de Brusselse regering.

Het oorspronkelijke voorstel werd ingediend door de drie Vlaamse meerderheidspartij en DéFI, maar niet door de meerderheidspartijen PS en Ecolo ondertekend. Daarop werkte de Brusselse regering een eigen voorstel uit, onder meer op basis van het advies van de Raad van State.

Hoofdberoep

De tijdelijke oplossing van de regering maakt het mogelijk dat de uitbaters-chauffeurs van de VVC-sector hun werk in het Brussels Gewest kunnen hervatten binnen een juridisch kader.

De chauffeurs moeten werken op basis van een exploitatievergunning die is afgegeven na een aanvraag die uiterlijk op 15 januari van dit jaar is ingediend. Ze moeten ook kunnen bewijzen dat ze deze activiteit gemiddeld 20 uur per week uitoefenen en dus hun hoofdberoep uitmaakt.

De chauffeurs mogen enkel ritten uitvoeren die vooraf via een platform werden besteld. Het oppikken van klanten, parkeren op de openbare weg of op een taxiplaats zijn verboden.

De platformen kunnen een tijdelijke erkenning krijgen indien ze een vestigingseenheid in België hebben die geregistreerd is bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. Ze moeten Brussel Mobiliteit ook informatie verstrekken over de chauffeurs, de exploitanten en de algemene voorwaarden in verband met de aansluiting bij het platform. De chauffeurs mogen overigens niet verplicht worden om zich maar bij één enkel platform aan te sluiten.

Indien de platformen die erkenningsvoorwaarden niet naleven, kan de minister-president hun erkenning binnen een termijn van tien dagen intrekken.

'Politique politicienne'

Het geamendeerde voorstel van ordonnantie, dat vrijdag nog groen licht moet krijgen van de plenaire vergadering, treedt in werking vanaf zaterdag 11 december, waardoor de chauffeurs in principe meteen mogen rijden, zelfs al staat het pas maandag in het Staatsblad. De platformen hebben tot 10 januari de tijd om hun tijdelijke erkenning te krijgen.

Zowel Cieltje Van Achter (N-VA) als David Weytsman (MR) hekelden de houding van de regering, die jarenlang niet de minste vooruitgang heeft geboekt in het taxidossier.

Van Achter laakte de 'politique politicienne' op kap van de Uber-chauffeurs: "Op het allerlaatste moment, na twee weken lang koppig alles te blokkeren, keert Vervoort zijn kar en eist de PS dat er in allerijl een serie amendementen wordt opgenomen. Die aanpassingen zijn niets meer dan juridisch broddelwerk. Met het voorstel dat nu op tafel ligt, slaat de meerderheid het advies van de Raad van State volledig in de wind en legt ze de basis voor een nieuwe juridische procedure."

Ze benadrukte dat de N-VA een "oplossing wil voor de Uber-chauffeurs die standhoudt". Zo vroeg Cieltje Van Achter zich af of er geen discriminatie gecreëerd wordt door de regeling te beperken tot wie voor 15 januari een vergunning heeft aangevraagd, en tot wie gemiddeld 20 uur per week presteert.

Twee voorstellen

Voor David Weytsman is er niet één, maar zijn er twee voorstellen: de oorspronkelijke 'sparadraps'-ordonnantie en het voorstel van de regering dat in een amendement is gegoten en niet voor advies aan de Raad van State is voorgelegd. "Daardoor krijgen we een 'kleine sparadraps' (pleister), die bovendien geïnfecteerd is", vond hij.

Weytsman diende namens de MR twee amendementen in: één om de datum van 15 januari te schrappen, en een tweede om de tijdelijke regeling uit te stellen van 22 juli 2022 tot 1 januari 2023 om zeker te zijn dat alle uitvoeringsbesluiten voor de definitieve taxihervorming genomen zijn. Mede-indiener Marc Loewenstein (DéFI) wees erop dat het voorstel een verlenging van drie maanden voorziet. "We zijn voorstander van een strakke houding", vulde Arnaud Verstraete (Groen) aan.

Geen plaats voor multinationals

Christophe De Beukelaer (cdH) was bereid het oorspronkelijke voorstel mee te tekenen, maar was minder overtuigd van het voorstel van de regering. Hij had dezelfde vragen als Van Achter en Weytsman, maar verzette zich uitdrukkelijk tegen het verlengen van de tijdelijke regeling zoals de MR wil.

Bianca Debaets (CD&V) is dan weer niet te spreken over de beperkte selectie. "De meerderheid beloofde een noodoplossing te vinden zodat alle Uberchauffeurs vanaf morgen terug zouden kunnen werken, maar plots komt de Regering aanzetten met een geheel nieuwe tekst die verschillende honderden chauffeurs nog steeds in de kou laten staan."

Voor de PVDA is er geen plaats voor multinationals als Uber in het taxilandschap. "Uber heeft de chauffeurs gegijzeld en zal dat telkens opnieuw doen als iets hen niet aanstaat", stelde Jousef Handichi. Hij stelde dat het voorstel van de regering beter is dan de 'sparadraps'-ordonnantie, maar nog onvoldoende. De PVDA diende daarom een amendement in om de logica om te draaien en de VVC-chauffeurs te integreren in de taxisector.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni