19 januari 2023: installatie van de Ubercommissie, met voorzitter Cieltje Van Achter, in het Brussels parlement

| Commissievoorzitter Cieltje Van Achter (N-VA) zei verbaasd te zijn dat de MR van mening is veranderd.

Resultaten Uber-commissie bekrachtigd in Brussels parlement, kritiek op MR en PVDA

© Belga
02/06/2023

Het Brussels Parlement heeft vrijdag ingestemd met de vaststellingen en aanbevelingen van de bijzondere Uber-commissie. De meerderheid, N-VA, CD&V en Agora stemden voor. MR en PVDA onthielden zich, wat hen op kritiek kwam te staan in het halfrond.

Op basis van de hoorzittingen in de bijzondere commissie stelde een werkgroep - waaraan enkel PVDA niet deelnam - in consensus twintig vaststellingen en veertien aanbevelingen op.

De belangrijkste: de commissie heeft geen "illegale of ongeoorloofde praktijken" vastgesteld vanwege regeringsleden of illegale lobbypraktijken van zowel Uber als de actoren van de traditionele taxisector. Uit de hoorzittingen bleek wel dat er herhaaldelijke pogingen tot beïnvloeding en drukuitoefening waren. Dat leidde tot expliciete bedreigingen, fysieke aanvallen op chauffeurs en oproepen om op bepaalde politieke partijen en persoonlijkheden te stemmen.

Deontologische code

De commissie beveelt aan nog voor het zomerreces de ordonnantie aan te passen, zodat de Brusselse deontologische commissie daadwerkelijk kan worden opgericht en een deontologische code voor de parlementsleden kan opmaken. De regering zou een eigen deontologische code moeten uitwerken voor de ministers en de kabinetsleden.

Ook moet het gewestelijk adviescomité voor de taxidiensten opnieuw worden samengesteld en dienen alle instanties die geraadpleegd werden in de ontwerpen van ordonnantie vermeld te worden. De commissie vraagt ook om na te denken over een Brussels register van belangengroepen.

Kritiek op MR en PVDA

Tijdens het plenaire debat was er van verschillende sprekers kritiek op de houding van MR en PVDA. Die laatste fractie weigerde aan de werkzaamheden van de werkgroep deel te nemen, die de vaststellingen en aanbevelingen opstelden in consensus. Fractievoorzitster Françoise De Smedt herhaalde dat de PVDA een parlementaire onderzoekscommissie had gewild.

De MR nam wel deel aan de werkgroep, maar besliste zich te onthouden over de aanbevelingen omdat haar amendementen in de commissie werden verworpen.

Onder meer de voorzitster van de bijzondere commissie, Cieltje Van Achter (N-VA) zei verbaasd te zijn dat de MR van mening is veranderd. Ze benadrukte de noodzaak om het adviescomité van de taxisector in ere te herstellen en de transparantie in de besluitvorming te verhogen.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni