19 januari 2023: installatie van de Ubercommissie, met voorzitter Cieltje Van Achter, in het Brussels parlement

| De Uber-commissie in het Brussels parlement heeft in mei het parlement aanbevolen de deontologische commissie nu eindelijk zo snel mogelijk op te richten.

Parlement wil snelle oprichting deontologische commissie: 'Hopen dat het nu wel lukt'

Steven Van Garsse
© BRUZZ
10/07/2023

Meerderheid en oppositie hebben maandag een wijziging goedgekeurd die de oprichting van een deontologische commissie in het Brussels parlement moet versnellen. Die commissie bestaat op papier sinds 2017 maar bleef dode letter. “Hopelijk lukt het nu wel om leden te vinden.”

De oprichting van de deontologische commissie kwam er officieel al in 2017, in de nasleep van de Samusocial-affaire. Die commissie moet nagaan of Brusselse parlementsleden transparant zijn in het aangeven van hun bezoldigingen, moet adviezen geven in geval van belangenconflicten in het parlement en een deontologische code opstellen voor de parlementsleden.

Maar de commissie werd nooit werkelijkheid bij gebrek aan geïnteresseerde leden. De commissie moet in principe worden samengesteld uit professoren, magistraten en voormalige poltici.

De bijzondere Uber-commissie van het Brussels Parlement, die verregaande lobbypraktijken heeft onderzocht in aanloop naar de nieuwe taxiwet, heeft in mei het parlement aanbevolen de deontologische commissie nu eindelijk zo snel mogelijk op te richten, en alle obstakels daarvoor weg te werken.

Versoepeling voorwaarden

De wijziging van ordonnantie laat toe dat parlementsleden al sneller na hun laatste politiek mandaat deel mogen uitmaken van de deontologische commissie. Ze moeten ook niet langer vijf jaar ervaring hebben. Drie jaar volstaat.

De versoepeling van de voorwaarden zou het makkelijk moeten maken om leden te vinden. Daarmee sluit het Brussels parlement zich aan bij de voorwaarden die ook in andere parlementen gelden voor de deontologische commissie.

Parlementsvoorzitter Rachid Madrane (PS): “We hebben zes keer een oproep gepubliceerd in het Staatsblad om leden te vinden. Zonder succes. Laten we hopen dat dit nu wel lukt.”

‘Ons kent ons’

PTB verzet zich tegen de wijziging van ordonnantie. “Dit is een versterking van de huidige politieke klasse. Deze commissie moet een geloofwaardig orgaan zijn. Dat doe je niet door ze samen te stellen met voormalig parlementsleden, die elkaar kennen en in dezelfde partijen zitten”, aldus parlementslid Luc Vancauwenberge.

PTB stelt voor om politici te weren, maar wel mensen op te nemen uit het middenveld en de vakbonden. De amendementen hiervoor werden echter weggestemd.

UIteindelijk hebben socialisten, groenen, liberalen, christendemocraten, N-VA en Défi de ordonnantie goedgekeurd. Volgende week volgt de stemming in plenaire zitting.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni