19 januari 2023: installatie van de Ubercommissie, met voorzitter Cieltje Van Achter, in het Brussels parlement

| Ubercommissie, met voorzitter Cieltje Van Achter, in het Brussels parlement (archief).

Ubercommissie: Vaststellingen en aanbevelingen met ruime meerderheid aangenomen

© Belga
22/05/2023

De bijzondere Ubercommissie van het Brussels Parlement heeft maandag het verslag van zijn werkzaamheden goedgekeurd. MR en PVDA onthielden zich. De vaststellingen werd door alle fracties goedgekeurd op PVDA na. MR onthield zich over de aanbevelingen en PVDA stemde tegen de aanbevelingen waarvan hun amendementen werden weggestemd.

Het verslag van de commissie telt 390 pagina's, die vooral de weerslag zijn van de hoorzittingen met de uiteenlopende actoren van de sector, experten in lobbying en deontologie, de administratie en voormalige minister van Mobiliteit Pascal Smet en minister-president Rudi Vervoort. Daaruit werden twintig vaststellingen en veertien aanbevelingen gedistilleerd door een werkgroep, waar alle vertegenwoordigde fracties behalve PVDA aan deelnamen.

De commissie heeft geen "illegale of ongeoorloofde praktijken" vastgesteld vanwege regeringsleden of illegale lobbypraktijken van zowel Uber als de actoren van de traditionele taxisector.

Uit de hoorzittingen bleek dat er herhaaldelijke pogingen tot beïnvloeding en drukuitoefening waren. Dat leidde tot expliciete bedreigingen, fysieke aanvallen op chauffeurs, oproepen om op bepaalde politieke partijen en persoonlijkheden te stemmen.

De commissie beveelt aan om nog voor het zomerreces de ordonnantie aan te passen zodat de Brusselse deontologische commissie daadwerkelijk kan worden opgericht en een deontologische code voor de parlementsleden kan opmaken. De regering zou een eigen deontologische code moeten uitwerken voor de ministers en de kabinetsleden.

Ook moet het gewestelijk adviescomité voor de taxidiensten opnieuw worden samengesteld en dienen alle instanties die geraadpleegd werden in de ontwerpen van ordonnantie vermeld worden. De commissie vraagt ook om na te denken over een Brussels register van belangengroepen.

Commissievoorzitster Cieltje Van Achter (N-VA) wees erop dat uit de commissiewerkzaamheden gebleken is dat er veel frustraties heersen in de sector. "Ik hoop dat we met de commissie een kentering hebben kunnen bewerkstelligen en dat de aanbevelingen hierbij kunnen helpen", zei ze.

De aanbevelingen moeten voor Van Achter leiden tot vooruitgang op het vlak van deontologie, zowel voor parlementsleden als voor regeringsleden en kabinetsmedewerkers, en op het vlak van transparantie, onder meer door voorontwerpen van ordonnanties publiek te maken zodat iedereen toegang heeft tot de informatie als de teksten voor advies worden rondgestuurd.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni