Van Achter over Brusselse diesel- en benzineban: 'Waar blijven de laadpalen?'

© Bart Dewaele
| Cieltje Van Achter (N-VA.)

Oppositiepartijen MR en N-VA reageren op de Brusselse diesel- en benzineban die vrijdag werd gepresenteerd. "De regering bevestigt het einde van de verbrandingsmotoren, maar heeft het parlement nog altijd niet ingelicht over haar strategie voor de keuze van alternatieve motoren die ze wil steunen, aanmoedigen en ontwikkelen in Brussel."

Oppositiepartij MR wachtte de officiële presentatie van de plannen zelfs niet af. Gisteren verweet de liberale partij de regering al "andermaal de totaal verkeerde richting in te gaan inzake mobiliteit". "De regering bevestigt het einde van de verbrandingsmotoren, maar heeft het parlement nog altijd niet ingelicht over haar strategie voor de keuze van alternatieve motoren die ze wil steunen, aanmoedigen en ontwikkelen in Brussel. Wat is het alternatief? Wat stelt de regering voor inzake, waterstof of elektriciteit?", vraagt Anne-Charlotte d'Ursel, de voorzitster van de commissie Mobiliteit van het Brussels Parlement, zich af.

De MR hekelt verder de "unilaterale" beslissing van de regering. "Niet iedereen kan zonder een wagen of met een vingerknip een elektrisch voertuig aankopen. Er moeten minder individuele auto's komen, meer deelwagens, meer propere wagens, meer overstapparkings, en een efficiënter openbaar vervoer, uitbaters van micromobiliteit tot aan de rand ... Maar niets van dit bestaat vandaag. Omdat er geen alternatief wordt voorgesteld, is de aankondiging van de regering angstaanjagend voor de bevolking.”

Fietspaden en laadpalen

Ook de N-VA heeft vragen bij het plan. “Iedereen weet dat de uitfasering van fossiele brandstof een goede zaak is," zegt Cieltje Van Achter, N-VA fractieleider in het Brussels Parlement, “maar als je vandaag beslist om in 2035 geen wagens op fossiele brandstof meer in de stad te laten, dan verwacht je toch ook een zekere ambitie in het flankerend beleid? Dat ontbreekt volledig. We kennen allemaal de Brusselse traagheid. Het duurt een eeuwigheid om een fietspad aan te leggen, of zelfs maar een laadpaal te plaatsen.”

Recent ondervroeg Cieltje Van Achter minister Van den Brandt over de laadpalenstrategie. “Op 4 jaar tijd staan er 161 laadpalen. Tegen 2035 moeten dat er 11.000 zijn. Die laadpalenstrategie loopt grandioos achter op schema. Na al die jaren staan we nog steeds nergens.

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?